Hýbsadoma!

Čo je hýbsadoma! ?

hýbsadoma! je celoslovenský projekt pre žiakov základných škôl ktorého cieľom je ich v tomto období rozhýbať.

Jedná sa o celoslovenskú súťaž, v ktorej medzi sebou súťažia školáci z celého Slovenska v jednoduchých športových disciplínach, ktoré sa dajú robiť doma (alebo aj vonku).

Decká vykonávajú jednoduché cviky na výdrž, rodičia im merajú čas a zapisujú ich do výsledkovej listiny na webe. Nejde o to kto urobí nejaký cvik najrýchlejšie, ale kto ho vydrží vykonávať čo najdlhšie. Čiže čím viacej odcvičených minút, tým lepší výsledok.

Výsledky sa neustále vyhodnocujú online a na stránke sa zobrazujú nielen najlepší školáci, ale aj najlepšie školy. Vyhráva škola ktorá bude mať na konci najvyšší počet hodín strávených v pohybe.

Aké sú cviky?

Vybrali sme jednoduché cviky pre deti ktoré ich budú baviť a zvládnu ich deti od 1. po 9. ročník. Na začiatok zverejníme 4 cviky a 1 bonusový cvik. Postupne budeme pridávať nové cviky aby sme udržali záujem našich športových nádejí.

  1. Lezenie po štyroch – medveď
  2. Skok na mieste na jednej nohe
  3. Bicyklovanie na mieste ležiac na chrbte
  4. Vyhadzovanie vankúša s otočkou
  5. ...

Bonusový cvik: Drepy rodič + dieťa

Presný popis jednotlivých cvikov nájdete vo výsledkoch na stránke: http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/hybsadoma2020

Ako  sa môže moje dieťa zúčastniť?

Pre účasť v hýbsadoma! treba dieťa zaregistrovať cez stránku VysledkovyServis.sk na adrese: https://www.vysledkovyservis.sk/hybsadoma/hybsadoma/individual-registration. Tam vyplníte základné údaje o svojom dieťati, vyberiete školu ktorú navštevuje a zaregistrujete ho. Najneskôr na druhý deň sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených detí a môžete sa začať doma hýbať a zapisovať jeho výkony. Pri prihlásení budete musieť zadať dátum narodenia dieťaťa. Dátum slúži iba na overenie keď budete neskôr zapisovať časy svojho športovca. Nikde sa nezverejňuje.
Registrácia sa zastaví v posledný deň súťaže. Hneď po prihlásení Vám príde email s potvrdením a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených.
Výška účastníckeho poplatku je dobrovoľná a bude slúžiť na podporu tohto projektu.

Ako sa to bude vyhodnocovať?

Decká robia jednotlivé cviky samostatne a vy im meriate čas pomocou mobilu, alebo hodiniek. Každý cvik zvlášť. Tieto časy potom zapíšete k jeho/jej menu do online výsledkov na stránke:  http://vysledky.vysledkovyservis.sk/16625/hybsadoma2020
Deti súťažia jednotlivo, sú rozdelené do kategórii podľa roku narodenia a ich výkony sú viditeľné na webe. Samotná súťaž je však predovšetkým súťažou tímov - škôl. Kto tvorí tím? Všetci žiaci jednej školy. Čiže prváci aj deviataci prispievajú svojim pohybom a časmi rovnako do spoločného času. Víťazom sa stáva škola ktorá bude mať na konci najviac odcvičeného času. Online výsledky sa prepočítavajú a aktualizujú každý deň, čiže je možné priebežne sledovať ako ktorá škola ako maká.
Po skončení projektu bude možné dieťaťu vytlačiť diplom s jeho výkonom.

Aké sú kategórie?

Školopovinné deti rok narodenia 2005 – 2013.
Prváci – 2013, druháci - 2012, tretiaci - 2011, štvrtáci - 2010, piataci - 2009, šiestaci - 2008, siedmaci - 2007, ôsmaci - 2006, deviataci - 2005.
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia a bez ohľadu na skutočne navštevovaný školský ročník.

Je možné cvik zopakovať a zapísať lepší čas?

Samozrejme. Deti môžu cviky skúšať ľubovoľne veľa krát a ich čas im môžete prepisovať.

Musí sa cvičiť doma?

Nie. Môžete cvičiť kdekoľvek. Majte však na zreteli situáciu akú tu máme a zostaňte v bezpečí.

Môžeme sa pochváliť svojim výkonom?

Jasné! Na FB stránke hýbsadoma! môžete zverejňovať fotky a videá z vašich cvičení. https://www.facebook.com/hybsadoma/

Kedy súťaž končí?

Súťaž končí 30.6.2020, alebo dňom keď sa deti vrátia do škôl.

Ako zabezpečíme, že niekto nepodvádza?

Nijako. Projekt hýbsadoma! je postavený na slušnosti a princípoch fair play. Veríme, že nikto z detí ani rodičov sa nezníži k tomu aby podvádzal. Chceme predsa žiť v krajine kde sa k sebe správame so vzájomným rešpektom a úctou.

Avšak aktuálna situácia sa môže vyvinúť rôznym spôsobom a preto:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

Kto je organizátor podujatia?

Organizátorom podujatia je spoločnosť SunBell s.r.o., Vážska 305/41, 911 05 Trenčín, IČO: 50 248 740. Firma, ktorá sa zoberá športovou časomierou a tomto čase, nebyť Covid-19, by niekde vonku merala preteky dospelých, alebo detí. Žiaľ v aktuálnej situácii sme prišli o všetky zákazky tak sa snažíme aspoň touto cestou rozhýbať slovenských školákov a udržať časomieru v chode. Ďakujeme vám.

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.04.20
Podujatie trvá do 12.06.20
Ukončenie prihlasovania 12.06.20

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.