Ivanka XC

Ivanka XC

Propozície pretekov Ivanka XC

7. ročník cezpoľných cyklistických pretekov pre deti i dospelých.

Ivanka pri Dunaji, 11.9.2021

Hlavným organizátorom pretekov je Telovýchovná jednota Ioan 1209. Sledujte naše stránky, pretože postupne pridávame podrobnejšie  informácie.

E-mail: info@ioan1209.sk

Tel.: 0917 577 338

Riaditeľ pretekov: Marián Mališ

Centrum pretekov

Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji, ul. SNP 30

Kategórie

 • Baby – rok narodenia 2017 a viac
 • Mikro – roka narodenia 2015 – 2016
 • Mili – rok narodenia 2013 – 2014
 • Mini – rok narodenia 2011 – 2012
 • Mladší žiaci/-čky – rok narodenia 2009 – 2010
 • Starší žiaci/-čky – rok narodenia 2007 – 2008
 • Kadeti/kadetky - rok narodenia 2003 – 2006
 • Dospelí (muži a ženy) – narodení v roku 2002 a skôr

Trate

Detské – od zhruba 1 do 10km, deti v kategóriách Baby ešte menej.

Kadeti aj dospelí 20+ km. Časť trate bude nová.

Meranie času a výsledky

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o., výsledky budú priebežne zverejňované na jej stránke VysledkovyServis.sk.

Harmonogram

Vyhlasovanie výsledkov bude priebežné. Po dojazde posledného pretekára v kategórii sa spracujú výsledky a pár minút nato sa uskutoční dekorovanie víťazov.

 • 7:30 začiatok prezentácia na mieste (pre všetky kategórie platí, že končí najneskôr 15 minút pred jej plánovaným štartom)
 • 9:00 štart kategórie Baby

Poznámka: Časy štartov ďalších kategórií sú len približné, nie je možné odhadnúť všetky situácie, ktoré môžu nastať.

 • 9:15 štart kategórie Mikro
 • 9:35 štart kategórie Mili
 • 10:00 štart kategórie Mini
 • 10:45 štart prvej kategórie žiakov
 • Približne v čase 11:00-11:30 štart dospelých a kadetov

Prezentáciu v mieste pretekov v deň vopred zvážime len v prípade enormného záujmu účastníkov a dáme vedieť včas..

Podmienky účasti

Pretekári do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.

Všetci účastníci pretekov (súťažiaci, ich doprovod či iní diváci)

 • sú povinní dodržiavať pokyny organizátora, pohybovať sa len vo vyhradených priestoroch a neohrozovať seba či iných prítomných,
 • svojou prítomnosťou vyjadrujú súhlas s vytváraním fotografických či iných záznamov a ich použitím, napr. na propagáciu aktivít organizátora a pod.

Celkový počet účastníkov pretekov bude z dôvodu bezpečnosti obmedzený na 300. Maximálny počet účastníkov v každej z detských kategórií je 50.

Pretekári

Všetky bicykle a odrážadlá, na ktorých budú účastníci súťažiť, musia byť v dobrom technickom stave. Odporúčame používať krosové alebo horské bicykle. Všetci účastníci sú povinní mať správne nasadenú cyklistickú prilbu počas celých pretekov! Výnimky sa nepripúšťajú, akékoľvek nedodržanie tejto podmienky bude predmetom vylúčenia z pretekov.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na riadidlách, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez správne pripevneného štartového čísla sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Bez súhlasu usporiadateľa sú štartové čísla neprenosné na inú osobu. Pokiaľ pretekár odštartuje so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Za stratu čipu účtujeme 10,-€

COVID opatrenia

V priestoroch podujatia s výnimkou súťažiacich počas pretekania je povinné prekrytie horných dýchacích ciest.

Podujatie bude organizované v súlade s aktuálne platnými opatreniami podľa COVID automatu o hromadných podujatiach, na základe ktorých (v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie) bude možné vyžadovať od účastníkov a sprievodných osôb potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo prekonaní COVID (OTP).

Na základe aktuálne platného stupňa rizika podľa COVID automatu bude vedený zoznam účastníkov a sprievodných osôb.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia!

Ceny a tombola

Prví traja pretekári v každej kategórii získajú medaile a vecné ceny. Ďalšie hodnotné ceny sa budú rozdávať v tombole.

Štartovné

Do

Do 31.8.

Do 9.9.

Na mieste

Krátke trate pre narodených 2003 a mladších

1,- €

3,- €

5,- €

Ženy narodené 2002 a staršie

3,- €

5,- €

10,- €

Muži narodení 2002 a starší

5,- €

7,- €

10,- €

Poznámka: Výška štartovného závisí od termínu pripísania štartovného na náš účet.

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Pokiaľ nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte štartovné poštovou poukážkou, prosím.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Zaplatené štartovné je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. 
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Prihlasovanie

Prihlasovanie, meranie času a výsledky nám tento rok robí firma SunBell na ich stránke https://www.vysledkovyservis.sk/ivanka-xc.

Online prihlasovanie bude ukončené 9.9.2021 o 24:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. 

Parkovanie

V priľahlých uliciach v zmysle platných predpisov a podľa pokynov organizátorov. Odporúčame prísť skôr.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 11.09.21
Kapacita 300
Voľné miesta 300
Ukončenie prihlasovania 09.09.2021 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.