Bikeroom Cyklodeň na Farme pod Vtáčnikom


Propozície „Bikeroom Cyklodeň na Farme pod Vtáčnikom“


Organizátor:                     Bikeroom, s. r. o.

Riaditeľ pretekov:           Dominik Gramantík – 0905 394 414

Kontakt:                            info@bikeroom.sk

Dátum:                              27.8.2023

Miesto:                              Farma pod Vtáčnikom, 972 45 Bystričany, GPS súradnice 48.39044, 18.33500

 

Oficiálne otvorenie Cyklodňa a informácie k pretekom: 9:30 v zázemí podujatia.

 

Disciplíny

Cross Country

okruh s dĺžkou 23km a prevýšením 710m s hromadným štartom

Kategórie Cross Country

 • Muži
  • 16 - 17 rokov
  • 18 – 44 rokov
  • 45 a viac
 • Ženy
  • 16 - 17 rokov
  • 18 – 44 rokov
  • 45 a viac

 

Cross Country E-bike

okruh s dĺžkou 23km a prevýšením 710m s hromadným štartom

Kategórie Cross Country

 • Muži
 • Ženy

 

Cross Country Junior A (2,5km)

okruh s dĺžkou 2,5km a prevýšením 80m

Kategórie Cross Country Junior

 • Juniori 9 – 12 rokov
 • Juniorky 9 – 12 rokov

 

Cross Country Junior B (5km)

okruh s dĺžkou 5km a prevýšením 160m

 • Juniori 13 – 15 rokov
 • Juniorky 13 – 15 rokov

 

Detský preteky

okruh na trávnatom povrchu s dĺžkou 200m s hromadným štartom

Kategórie detský preteky

 • Deti do 5 rokov
 • Deti 6 – 8 rokov

 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

 

Prihlasovanie:

Cross country a Cross country E-bike

 • online na vysledkovyservis.sk do 24.8. do 23:59 alebo do naplnenia účastníckeho limitu. Cena štartovného je 25€
 • na mieste v deň pretekov, ak nebude naplnené online prihlasovanie, od 7:00 do 9:00.

Cena štartovného je 35€

 

Kapacita preteku je obmedzená na celkovo 150 pretekárov v disciplínach Cross country a Cross country E-bike. V cene štartovného je jeden hlavný chod pre pretekára po dojazde do cieľa.

 

Cross country Junior A a Junior B

 • online na vysledkovyservis.sk do 24.8. do 23:59 alebo do naplnenia účastníckeho limitu. Cena štartovného je 15€
 • na mieste v deň pretekov, ak nebude naplnené online prihlasovanie, od 7:00 do 9:00.

Cena štartovného je 25€

 

Kapacita preteku je obmedzená na celkovo 60 pretekárov v discpilíne Cross country Junior A a Cross country Junior B

 

Detské preteky:

 • online na vysledkovyservis.sk do 24.8. do 23:59 alebo do naplnenia účastníckeho limitu. Cena štartovného je 5€
 • na mieste v deň pretekov, ak nebude naplnené online prihlasovanie, od 7:00 do 9:00.

Cena štartovného je 10€

 

Kapacita pretekov je obmedzená na celkovo 20 pretekárov v kategórii do 5 rokov a 20 pretekárov v kategórii 6 – 8 rokov.

 

 

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

 Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

V prípade, že si účastník zvolí iný spôsob platby ako kartou, v emaili s inštrukciami ho informujeme aj o tom, že má 7 kal. dní na to aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 7 kal. dňoch mu pošleme výzvu na úhradu a ak ani potom neuhradí, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná. Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

Radenie na štarte a systém pretekov Cross Country

Štart pretekov je hromadný a spoločný pre obe kategórie (muži, ženy, ebiky) o 10:00 z vyznačenej štartovacej čiary.

Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné a taktiež aj sponzori a partneri podujatia. Číslo je neprenosné na inú osobu bez súhlasu usporiadateľa. Štartovné číslo je majetkom usporiadateľa.

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu a organizátora počas podujatia.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Trať pretekov a bezpečnosť:

Cross country okruh vedie po spevnených a nespevnených cestách. Časť trasy je súčasťou obce, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu. Trať je vyznačená zavesenými červenobielými páskami. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie štartovného. Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné. Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón s kontaktom na organizátora.

 

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov je o 15:00 v zázemí podujatia.

 

Radenie na štarte a systém pretekov Cross Country Junior

Štart pretekov je hromadný a spoločný pre obe kategórie o 10:30 z vyznačenej štartovacej čiary.

Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné a taktiež aj sponzori a partneri podujatia. Číslo je neprenosné na inú osobu bez súhlasu usporiadateľa. Štartovné číslo je majetkom usporiadateľa.

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu a organizátora počas podujatia.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Trať pretekov a bezpečnosť:

Cross country okruh vedie po spevnených a nespevnených cestách. Časť trasy je súčasťou obce, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu. Trať je vyznačená zavesenými červenobielými páskami. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie štartovného. Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné. Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón s kontaktom na organizátora.

 

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov je o 15:00 v zázemí podujatia.

 

Radenie na štarte a systém detských pretekov

Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné číslo a tiež sponzori a partneri podujatia.

Štart pretekov v kategórii je hromadný a spoločný. Štart pretekov kategórie do 5 rokov bude 11:30 z vyznačenej štartovacej čiary. Štart pretekov kategórie od 5 do 10 rokov bude po skončení predošlej kategórie. Poradie víťazov určí prechod cez cieľovú čiaru v oboch kategóriach. Kategória do 5 rokov absolvuje vyznačený okruh 1 krát. Kategória od 5 do 10 rokov absolvuje okruh 2 krát.

 

Trať pretekov a bezpečnosť:

Trať detských pretekov tvorí okruh vyznačený po oboch stranách na trávnatom povrchu s minimálnym prevýšením.

 

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov do 30minút po skončení druhej kategórie detských pretekov v zázemí podujatia.

 

 

Povinná výbava:

Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.

 

Porušenie pravidiel pretekov
Pretekár porušuje pravidlá:

 • v prípade predčasného štartu
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok
 • ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov

 

 

O diskvalifikácii rozhoduje riaditeľ pretekov. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie. Všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám alebo bytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja! Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov v prírode je prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

 

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

 

 

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

 

       

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 27.08.2023
Ukončenie prihlasovania 24.08.2023 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.