Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na Večerný beh Partizánske 10 km
pretekárov spolu 

2

menopriezviskoročníkklubkrajinapreteky
MartinTurček1990Beh cez Plešovicu Krásno10 km
PeterTesterTN10 kmZoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na Večerný beh Partizánske 5 km a NW 5km

pretekárov spolu 
2
 

menopriezviskoročníkklubkrajinapreteky
PeterTester1977TN5 km
MichalŠušoliak1987Eliška5 kmZoznam prihlásených detí na Večerný beh Partizánske
deti spolu  
1

menopriezviskoročníkklubkrajinapreteky
TomášChalupčík2017PrievidzaD8 - 300m - (2017 - 2015)


Zoznam prihlásených pretekárov do súťaže družstiev na 10 km

názov družstvamenopriezvisko
ŠK pre RadosťPeterTester

 

Zoznam prihlásených pretekárov do súťaže družstiev na 5 km

názov družstvamenopriezvisko
ŠK pre RadosťPeterTester