Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na Večerný beh Partizánske 10 km
pretekárov spolu 

0

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid dataZoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na Večerný beh Partizánske 5 km a NW 5km

pretekárov spolu 
0
 

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid dataZoznam prihlásených detí na Večerný beh Partizánske
deti spolu  
0

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data


Zoznam prihlásených pretekárov do súťaže družstiev na 10 km

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data

 

Zoznam prihlásených pretekárov do súťaže družstiev na 5 km

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data