MITICKÁ štafeta

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 10.09.2023
Ukončenie prihlasovania 07.09.2023 23:55
Kapacita 200
Voľné 200

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.