Prosím vyplňte nasledujúce informácie pre prihlásenie štafety na MITICKÁ štafeta.

počet členov
Informácie o členoch štafety / tímu / družstva
Kontakt na vedúceho štafety / tímu / družstva