VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA - Memoriál Štefana Kalužu - 24.7.2021

 

VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA

 

Memoriál Štefana Kalužu

 XXX. ročník

Beh zdravia

na 5 km

  

Vrbové 24. júla 2021

 

P R O P O Z Í C I E

 

Organizátor: Združenie športových klubov mesta Vrbové – Mesto Vrbové

Kontakt: René Just 0915 796691, reneman666@gmail.com

Termín a miesto: 24. júl 2021 – sobota o 17.00 hod. mestský štadión vo Vrbovom.

Prezentácia: Online a na mieste od 14.30 do 16.30 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Štartovné: Online 6€, na mieste 9€

vrbovskí pretekári a pretekári behu zdravia online 3€, na mieste 5€.

Podmienkou vyhodnotenia najlepších Vrbovancov/Vrbovaniek je v online prihláške odkliknúť: SOM OBYVATEĽ VRBOVÉHO!

(Vrbovský pretekári sa musia pri  registrácii/preberaní štartovného čísla preukázať OP).

Prihlasovanie:

Online: na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 22/.7.2021 o 24h. Po tomto dátume, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou!

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Vrbovská pätnástka:

A - muži hlavná kategória

B - muži od 40 do 49 rokov

C - muži od 50 do 59 rokov

D - muži od 60 rokov

E – Traja najlepší muži z Vrbového bez rozdielu veku

F - ženy hlavná kategória

G - ženy od 35rokov

H – Tri najlepšie ženy z Vrbového bez rozdielu veku

 

Beh zdravia:

M     - muži do 69 rokov

M70 - muži od 70 rokov

MV  - muži najlepší Vrbovanci

Ž      - ženy do 59 rokov

Ž60  - ženy od 60 rokov

ŽV   - ženy najlepšie Vrbovanky

 

Pretekár bude vyhodnotený v kategórii, do ktorej sa prihlásil pri prezentácii.

 

Popis behu:

Štart pre oba preteky a všetky kategórie je spoločný.

Štart aj cieľ preteku je pred mestským štadiónom.

Povrch trate je asfaltový s miernim prevýšením.

 

Vrbovská pätnástka:          

Bežia sa 3 päťkilometrové okruhy mestom.

Beh zdravia:

Beží sa 1 päťkilometrový okruh mestom.

 

Ceny:                        

Vrbovská pätnástka:

Absolútni víťazi medzi ženami a mužmi a prví traja pretekári v každej kategórii získajú finančné odmeny, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali aspoň traja pretekári, inak bude vyhodnotený iba víťaz kategórie. Osobitne budú vyhodnotení prví traja najlepší vrbovskí bežci a bežkyne, ktorí absolvujú Vrbovskú pätnástku.

Ďalšie ceny budú žrebované tombolovým spôsobom.

 

Beh zdravia:

Prví traja muži a prví traja muži nad 70 rokov, rovnako ženy a ženy nad 60 rokov získavajú finančné odmeny.

Osobitne budú ocenení najlepší traja umiestnení pretekári a tri pretekárky z Vrbového.

Všetci zúčastnení pretekári behu zdravia budú zaradení do žrebovania vecných cien v tombole.

 

Všetci pretekári oboch behov dostanú pamätnú medailu k jubilejnému 30 výročiu behu.

 

Občerstvenie: každý aktívny účastník si prevezme lístok na občerstvenie, ktorý dostane po odovzdaní štartového čísla a čipu. Na trati budú 2 stanovištia s vodou v priestoroch Štart cieľa a v približne polovici okruhu.

Upozornenie:

  • Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
  • Pri zaradení pretekárov do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
  • Každý pretekár štartuje na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.