VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA - Memoriál Štefana Kalužu - 13.7.2019

VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA - Memoriál Štefana Kalužu

VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA

Memoriál Štefana Kalužu

XXIX. ročník

 

Beh zdravia

na 5 km

 

Vrbové 13. júla 2019

 

P R O P O Z Í C I E

 

Termín a miesto: 13. júl 2019 – sobota o 17.00 hod. mestský štadión vo Vrbovom.

Prezentácia: Na mieste od 14.30 do 16.30 hod. v priestoroch futbalového štadióna.

Štartovné: Online 6€, na mieste 9€

vrbovskí pretekári a pretekári behu zdravia online 3€, na mieste 5€

Podmienkou vyhodnotenia najlepších Vrbovancov/Vrbovaniek je v online prihláške odkliknúť: SOM OBYVATEĽ VRBOVÉHO!

(Vrbovský pretekári sa musia pri  registrácii/preberaní štartovného čísla preukázať OP).

Prihlasovanie:

Online: na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 11.7.2019 o 23:55h. Po tomto dátume, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou!

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.
Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartovné na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne naprihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 10.7.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.

Kategórie:

Vrbovská pätnástka:

A - muži hlavná kategória

B - muži nad 40 rokov

C - muži nad 50 rokov

D - muži nad 60 rokov

E - Traja najlepší muži z Vrbového bez rozdielu veku

F - ženy hlavná kategória

G - ženy nad 35 rokov

H - Tri najlepšie ženy z Vrbového bez rozdielu veku

Beh zdravia:

M - muži bez rozdielu veku

M70 - muži nad 70 rokov

MV  - muži najlepší Vrbovanci

Ž - ženy bez rozdielu veku

Ž60 - ženy nad 60 rokov

ŽV - ženy najlepšie Vrbovanky

Pretekár bude vyhodnotený v kategórii, do ktorej sa prihlásil pri prezentácii.

Podmienkou vyhodnotenia najlepších Vrbovancov/Vrbovaniek je v online prihláške odkliknúť SOM OBYVATEĽ VRBOVÉHO!

Popis behu:

Štart pre oba preteky a všetky kategórie je spoločný.

Štart aj cieľ preteku je pred mestským štadiónom.

Povrch trate je asfaltový s miernim prevýšením.

Vrbovská pätnástka:

Bežia sa 3 päťkilometrové okruhy mestom.

Beh zdravia:

Beží sa 1 päťkilometrový okruh mestom.

Ceny:                        

Vrbovská pätnástka:

Absolútni víťazi medzi ženami a mužmi a prví traja pretekári v každej kategórii získajú finančné odmeny, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali aspoň traja pretekári, inak bude vyhodnotený iba víťaz kategórie. Osobitne budú vyhodnotení prví traja najlepší vrbovskí bežci a bežkyne, ktorí absolvujú Vrbovskú pätnástku.

Ďalšie ceny budú žrebované tombolovým spôsobom.

Beh zdravia:

Prví traja muži a prví traja muži nad 70 rokov, rovnako ženy a ženy nad 60 rokov získavajú vecné ceny.

Osobitne budú ocenení najlepší traja umiestnení pretekári a tri pretekárky z Vrbového.

Všetci zúčastnení pretekári behu zdravia budú zaradení do žrebovania vecných cien v tombole.

Všetci pretekári oboch behov dostanú pamätnú medailu.

Občerstvenie: každý aktívny účastník si prevezme občerstvenie na lístok, ktorý dostane po odovzdaní štartového čísla a čipu. Na trati budú 2 stanovištia s vodou.

Upozornenie:

  • Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
  • Pri zaradení pretekárov do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
  • Každý pretekár štartuje na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.

Kontakt: René Just 0915796691, reneman666@gmail.com

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 13.07.2019
Prihlásení 0
Ukončenie prihlasovania 11.07.2019 23:55
Štartovné 6.00
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.