UFO VERTICAL SPRINT

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEHU DO SCHODOV

 

Organizátor:  Športová Nadácia Kotrmelec, Betliarska 22, Bratislava 851 07

Termín:  SOBOTA 24. jún 2023

Štart:  Schodisko UFO tower od 11:00, podľa platnej štartovej listiny

Trať:  23. poschodí / 430 schodov s cieľom na vyhliadkovej terase

Pravidlá:  Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Registrácia:  Online registrácia bude ukončená 17.06.2023 o 23:55. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Štartovné:  25 € pri online registrácií, 
Pri nenaplnení maximálnej kapacity online registrácie (250 bežcov), možnosť registracie aj na mieste podujatia v cene 30 €

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovný balíček: Active & Fit proteinový sendvič PIERRE BAGUETTE, proteinová tyčinka MAX SPORT, energetický nápoj FOCKED.

Každý účastník po úspešnom zdolaní trate získa aj unikátnu UFO VERTICAL SPRINT medailu.

Prezentácia:  Pod Mostom SNP v deň pretekov od 9:30 do 10:30

Vekový limit:   Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov. Pri účastníkoch do 18 rokov je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Kategórie:  Open muži, Open ženy

Ceny:  Prví traja v oboch kategóriach obdržia nasledovné vecné ceny:

  1. miesto - sklenená trofej + mobil Realme C21Y + 60 eur voucher Thai-Mai restaurant
  2. miesto - sklenená trofej + mobil Realme C21Y
  3. miesto - sklenená trofej + Max Sport produktový balíček.

Majstrovstvá Slovenska: Prvý muž a žena získajú tituly Majster a Majsterka Slovenska v behu do schodov. Prví traja muži a ženy budú ocenení diplomom a medailou Slovenskej asociácie v behu do schodov

Partneri podujatia:  MAX SPORT, PIERRE BAGUETTE, FOTOMAT, NAY, THAI-MAI RESTAURANT, FOCKED.

Riaditeľ pretekov:  Tony Reichmann

Informácie:  0908 685 855

Iné ustanovenia:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške: Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 24.06.2023
Ukončenie prihlasovania 17.06.2023 23:55
Kapacita 250
Voľné 250
Štartovné 25.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.