Tomášovský beh

 

USPORIADATEĽ

Občianske združenie VerbumBonum v spolupráci s  obcou Spišské Tomášovce

RIADITEĽ PRETEKOV

Marcel Hric

KONTAKTNÁ OSOBA

Zuzana Hricová, email: verbumbonum.oz@gmail.com, tel. kontakt 0907 405 652

SOCIÁLNE SIETE

https://www.facebook.com/tomasovskybeh2018/

 

DÁTUM KONANIA A MIESTO KONANIA

27.08.2023 pri Turistickej ubytovni Hornád Spišské Tomášovce, hlavný beh so začiatkom  o 16.00 hod, detský beh so začiatkom o 14.00.

TRAŤ

Dĺžka trate je 8,3 km, prechádza lesnými, poľnými a asfaltovanými cestami – štart Turistická ubytovňa Hornád – Ďurkovec – rázcestie pri Tomášovskom výhľade, lúka nad Sp. Tomášovcami – Tomášovský výhľad – Letanovský mlyn – vstupná brána Letanovský mlyn – cieľ Turistická ubytovňa Hornád Spišské Tomášovce

https://www.strava.com/activities/9425795721?utm_source=com.google.android.gm&utm_medium=referral

Dĺžka tratí detského behu  - trate detského behu sa realizujú v areáli Turistickej ubytovne Hornád a na futbalovom ihrisku Spišské Tomášovce: CH/D do 7 – 250 m, CH/D 8-9 – 520 m, CH/D 10-11 – 860m, CH/D 12-13 – 1200 m, CH/D 14-15 – 1400 m, CH/D 16-17 – 3 500 m.

 

Beh pre zdravie

Trasa dlhá 1 km – trasa sa realizuje v areáli Turistickej ubytovne Hornád na futbalovom ihrisku

Bez potreby registrácie (bez nároku na občerstvenie a štartový balíček).

 

ŠTARTOVNÉ

10 € za osobu na hlavný beh (pri registrácii na mieste) 

8 € za osobu na hlavný beh  (pri registrácii online) 

5 € za osobu na hlavný beh (obyvatelia obce Spišské Tomášovce pri registrácii online aj na mieste po predložení dokladu o trvalom bydlisku v Sp. Tomášovce napr. OP, prípadne iný doklad)

- v cene štartovného je štartovné číslo s čipom, štartový balíček, občerstvenie (obed a jeden alkoholický alebo nealkoholický nápoj), občerstvenie na trati a v cieli a tombolový lístok

 

5 € za osobu na detský beh (pri registrácii na mieste)

4 € za osobu na detský beh (pri registrácii online)

3 € za osobu na detský beh (obyvatelia obce Spišské Tomášovce pri registrácii online aj na mieste, po predložení dokladu o trvalom bydlisku v Sp. Tomášovce napr. OP, prípadne iný doklad)

- v cene štartovného je štartovné číslo s čipom, štartový balíček, občerstvenie (obed a jeden nealkoholický nápoj) a tombolový lístok

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 24.08.2023 o 23:59. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 13:00 hod.. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese:

prihlaska@vysledkovyservis.sk

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

KATEGÓRIE
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci rok narodenia.

Hlavný beh

Muži   A 18-39 rokov (2005-1984)              Ženy   F 18-39 rokov (2005-1984)

B 40 - 49 rokov (1983-1974)                        G 40 rokov a staršie (1983-1974)

C 50 - 59 rokov (1973-1964)                        H 50 rokov a staršie (1973 a staršie)

D 60 - 69 rokov (1963-1954)

E 70 rokov a starší (1953 a starší)

 

Detský beh – pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia

Chlapci – do 7 rokov (2016  a mladšie)      Dievčatá – do 7 rokov (2016  a mladšie)

Chlapci – 8 – 9 rokov (2015 – 2014)           Dievčatá – 8 – 9 rokov (2015 – 2014)

Chlapci – 10 – 11 rokov (2013 – 2012)       Dievčatá – 10 – 11 rokov (2013 – 2012)

Chlapci – 12 – 13 rokov (2011 – 2010)       Dievčatá – 12 – 13 rokov (2011 – 2010)

Chlapci – 14 – 15 rokov  (2009 – 2008)      Dievčatá – 14 – 15 rokov (2009 – 2008)

Chlapci – 16 – 17 rokov (2007 – 2006)       Dievčatá – 16 – 17 rokov (2007 – 2006)

 

Beh pre zdravie

Všetky vekové kategórie.

 

OCENENIA

Oceňované budú prvé 3 miesta, v kategóriách dospelých trofejou a v detských kategóriách diplomom a medailami. Ocenenie získa aj najrýchlejší Tomášovčan a Tomášovčanka.


Pre bežcov je možnosť využiť ubytovanie v Turistickej ubytovni Hornád za zvýhodnenú cenu, ktorá sa nachádza priamo v areáli štartu bežeckého podujatia. Bližšie informácie o voľných izbách a cenníku získate na tel. čísle 0907 951 740.

 

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 27.08.2023
Ukončenie prihlasovania 24.08.2023 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.