ŠURIANSKA DESIATKA 12.10.2019

Termín: 12.10.2019 (sobota) od 10:30

Miesto: Šurany (okr. Nové Zámky), štart a cieľ pred MsÚ Šurany.

Trať: Ulicami mesta Šurany a Šurany časť: Nitriansky Hrádok (asfalt).

Kategórie:  
A - muži od 18 do 34 (2001 - 1985) 10 000 m
B - muži od 35 do 49 (1984 - 1970) 10 000 m
C - muži od 50 a starší ( od 1969) 10 000 m
D - ženy od 18 do 34 (2001 - 1985) 5 000 m
E - ženy od 35 do 49 (1984 - 1970) 5 000 m
F - ženy od 50 a staršie (od 1969) 5 000 m
G - hobby (muži) (2001 a starší) 3 000 m
H - hobby (ženy) (2001 a staršie) 3 000 m
I - dorastenci (2002 - 2003) 3 000 m
J - dorastenky(2002 - 2003) 3 000 m
K - chlapci (2004 - 2005) 2 000 m
L - dievčatá (2004 - 2005) 2 000 m
Žiacke kategórie:  
M - žiaci (2006 - 2007) 520 m
N - žiačky (2006 - 2007) 520 m
O - žiaci (2008 - 2009) 310 m
P - žiačky (2008 - 2009) 310 m
R - žiaci (2010 - 2011) 260 m
S - žiačky (2010 - 2011) 260 m
T - žiaci (2012 - 2013) 160 m
U - žiačky (2012 - 2013) 160 m
V - detský beh najmenších ( 2014 a mladší) 100 m

 

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 10.10.2019 o 24,00. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Registrácia: na stranke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Štartovné: Kategórie I až V zdarma.

Pri registrácii online: (muži, ženy, hobby = 5,-€), na mieste = 7,-€.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Úhrada na mieste v deň pretekov je možná iba v hotovosti.

Prezentácia: Všetky kategórie v deň pretekov pred mestským úradom v Šuranoch od 9:00. Ukončenie prezentácie 15 minút pred štartom pretekov.

Organizátor: Gymnázium Šurany, Mesto Šurany.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Riaditeľ preteku: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, 0903707456

Ceny: Muži A a ženy D: Prví traja - diplom + finančná odmena (60,-€, 40,-€ , 30,-€)

Muži B, C a ženy E, F: Prví traja   - diplom + finančná odmena (40,-€, 30,-€ , 20,-€)

Ostatné kategórie: Prví traja  - diplom + vecné ceny

Ocenení budú najlepší Šuranec/ka a gymnazista/ka.

Šatne: Budova Gymnázia - Bernolákova 37, Šurany

 

Časový harmonogram pretekov

10:30 - štart kategórie V

10:35 - štart kategórie U

10:40 - štart kategórie T

10:50 - štart kategórie S

11:00- štart kategórie R

11:10 - štart kategórie P

11:20 - štart kategórie O

11:35 - štart kategórie N

11:50 - štart kategórie M

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v žiackych kategóriách bude priebežne niekoľko minút po skončení behov danej kategórie pred MsÚ Šurany.

 

13:00štart hlavných pretekov kategórie A až L

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v hlavných kategóriách bude 20 minút po dobehnutí posledného pretekára hlavného behu pred MsÚ Šurany.

 

Upozornenie: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. 

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Občerstvenie sa bude podávať pred MsÚ Šurany.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 8.10.2019 do 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 8.10.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

 

Preteky Šurianska desiatka – beh mestom Šurany sú podporované z poskytovaných dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu za rok 2019.