ŠURIANSKA DESIATKA 16.10.2021

Šurianska desiatka

Beh sa uskutoční za prísnych protiepidemiologických opatrení aktuálne platných podľa nariadení RÚVZ SR.

Režim pretekov: OTP – Očkovaní – Testovaní - Prekonaní

Nikto s príznakmi COVID 19 nebude vpustený na štart, ani do vyhradeného areálu registrácie a štartu.

Organizátor bude vytvárať presný zoznam všetkých pretekárov s kontaktom. Rúška pri štarte hlavného behu sú povinné, potom si ich pretekár môže dať dolu.

 

Termín: 16.10.2021 (sobota) od 10:30

Miesto: Šurany (okr. Nové Zámky), štart a cieľ pred MsÚ Šurany.

Trať: Ulicami mesta Šurany a Šurany časť: Nitriansky Hrádok (asfalt).

Kategórie:  
A - muži od 18 do 34 (2003 - 1987) 10 000 m
B - muži od 35 do 49 (1986 - 1972) 10 000 m
C - muži od 50 a starší ( od 1971) 10 000 m
D - ženy od 18 do 34 (2003 - 1987) 5 000 m
E - ženy od 35 do 49 (1986 - 1972) 5 000 m
F - ženy od 50 a staršie (od 1971) 5 000 m
G - hobby (muži) (2003 a starší) 3 000 m
H - hobby (ženy) (2003 a staršie) 3 000 m
I - dorastenci (2004 - 2005) 3 000 m
J - dorastenky(2004 - 2005) 3 000 m
K - chlapci (2006 - 2007) 2 000 m
L - dievčatá (2006 - 2007) 2 000 m
Žiacke kategórie:  
M - žiaci (2008 - 2009) 520 m
N - žiačky (2008 - 2009) 520 m
O - žiaci (2010 - 2011) 310 m
P - žiačky (2010 - 2011) 310 m
R - žiaci (2012 - 2013) 260 m
S - žiačky (2012 - 2013) 260 m
T - žiaci (2014 - 2015) 160 m
U - žiačky (2014 - 2015) 160 m
V - detský beh najmenších (2016 a mladší) 100 m

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 14.10.2021 o 23,55. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Po tomto dátumesa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Registrácia: na stranke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Štartovné: Kategórie I až V zdarma.

Pri registrácii online: (muži, ženy, hobby = 5,-€), na mieste = 7,-€.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Úhrada na mieste v deň pretekov je možná iba v hotovosti.

Prezentácia: Všetky kategórie v deň pretekov pred mestským úradom v Šuranoch od 9:00. Ukončenie prezentácie 20 minút pred štartom preteku.

Organizátor: Gymnázium Šurany, Mesto Šurany.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Riaditeľ preteku: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, tel.: 0903707456

Ceny: Muži A a ženy D: Prví traja - diplom + finančná odmena (60,-€, 40,-€ , 30,-€)

           Muži B,C a ženy E,F: Prví traja - diplom + finančná odmena (40,-€, 30,-€, 20,-€)

           Ostatné kategórie: Prví traja - diplom + vecné ceny

          Ocenení budú najlepší Šuranec/ka a gymnazista/ka

Šatne: Budova Gymnázia, Bernolákova 37, Šurany

 

Časový harmonogram pretekov

10:30 - štart kategórie V

10:45- štart kategórie U

10:55 - štart kategórie T

11:05- štart kategórie S

11:15 - štart kategórie R

11:25 - štart kategórie P

11:35 - štart kategórie O

11:45 - štart kategórie N

11:55 - štart kategórie M

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v žiackych kategóriách bude priebežne niekoľko minút po skončení behov danej kategórie pred MsÚ Šurany.

13:00 štart hlavných pretekov kategórie A až L

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v hlavných kategóriách bude 20 minút po dobehnutí posledného pretekára hlavného behu pred MsÚ Šurany.

Upozornenie: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Občerstvenie sa bude podávať pred MsÚ Šurany.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Športové podujatie Šurianska desiatka 2021 sa uskutoční v súlade s platnými protiepidemiologických opatreniami vydané RÚVZ podľa aktuálneho Covid automatu okresu pre organizáciu športových podujatí.

Pretek Šurianska desiatka – beh mestom Šurany je podporovaný z poskytovaných dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu za rok 2021.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 16.10.21
Ukončenie prihlasovania 14.10.2021 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.