ŠURIANSKA DESIATKA 13.10.2018

Termín: 13.10.2018 (sobota) od 10:30

Miesto: Šurany (okr. Nové Zámky), štart a cieľ pred MsÚ Šurany.

Trať: Ulicami mesta Šurany a Šurany časť: Nitriansky Hrádok (asfalt).

Kategórie:  
A - muži od 18 do 34 (2000- 1984) 10 000 m
B - muži od 35 do 49 (1983 - 1969) 10 000 m
C - muži od 50 a starší ( od 1968) 10 000 m
D - ženy od 18 do 34 (2000- 1984) 5 000 m
E - ženy od 35 do 49 (1983 - 1969) 5 000 m
F - ženy od 50 a staršie (od 1968) 5 000 m
G - hobby (muži) (2000 a starší) 3 000 m
H - hobby (ženy) (2000 a staršie) 3 000 m
I - dorastenci (2001 - 2002) 3 000 m
J - dorastenky(2001 - 2002) 3 000 m
K - chlapci (2003 - 2004) 2 000 m
L - dievčatá (2003 - 2004) 2 000 m
Žiacke kategórie:  
M - žiaci (2005 - 2006) 520 m
N - žiačky (2005 - 2006) 520 m
O - žiaci (2007 - 2008) 310 m
P - žiačky (2007 - 2008) 310 m
R - žiaci (2009 - 2010) 260 m
S - žiačky (2009 - 2010) 260 m
T - žiaci (2011 - 2012) 160 m
U - žiačky (2011 - 2012) 160 m
V - detský beh najmenších ( 2013 a mladší) 100 m

 

Registrácia: na stranke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Štartovné: Kategórie I až V zdarma.

Pri registrácii online: (kategórie A-H muži, ženy, hobby = 4,-€), na mieste = 6,-€.

Štartovné môžete uhradiť pri online prihlásení a to bankovou kartou (CardPay) príp. bankovým prevodom alebo v hotovosti na mieste v deň pretekov.

Prezentácia: Všetky kategórie v deň pretekov pred mestským úradom v Šuranoch od 9:00. Ukončenie prezentácie 15 minút pred štartom pretekov.

Organizátor: Gymnázium Šurany, Mesto Šurany.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Riaditeľ preteku: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

Ceny: Muži A a ženy D: Prví traja - diplom + finančná odmena (60,-€, 40,-€ , 30,-€)

Muži B, C a ženy E, F: Prví traja   - diplom + finančná odmena (40,-€, 30,-€ , 20,-€)

Ostatné kategórie: Prví traja  - diplom + vecné ceny

Ocenení budú najlepší Šuranec/ka a gymnazista/ka.

Šatne: Budova Gymnázia - Bernolákova 37, Šurany

 

Časový harmonogram pretekov

10:30 - štart kategórie V

10:35 - štart kategórie U

10:40 - štart kategórie T

10:50 - štart kategórie S

11:00- štart kategórie R

11:10 - štart kategórie P

11:20 - štart kategórie O

11:35 - štart kategórie N

11:50 - štart kategórie M

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v žiackych kategóriách bude priebežne niekoľko minút po skončení behov danej kategórie pred MsÚ Šurany.

 

13:00štart hlavných pretekov kategórie A až L

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v hlavných kategóriách bude 20 minút po dobehnutí posledného pretekára hlavného behu pred MsÚ Šurany.

 

Upozornenie: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

 

Poznámky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Občerstvenie sa bude podávať pred MsÚ Šurany.

Behy budú merané čipovou časomierou, čo umožní nielen rýchle vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií, ale aj možnosť vidieť výsledok každého bežca niekoľko minút po dobehnutí.