SPOMIENKOVÝ BEH GÁBORA TORMU

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 22.06.2024
Ukončenie prihlasovania 20.06.2024 23:55
Kapacita 250
k dispozícii 0

Ľutujeme, účastnícky limit počtu prihlásených pretekárov na tieto preteky je už naplnený.