1. kolo Veľké Zálužie - 22.6.2019

PumpCup 2019 - 1. kolo Veľké Zálužie

 

Propozície PumpCup

1. kolo PumpCup 2019 – Veľké Zálužie

 

Organizátor:                                     BIKE RACING SLOVAKIA

Usporiadateľ:                                   Cyklo Team Veľké Zálužie, SLOVAKIA

Dátum preteku:                                22.6. 2019 (sobota)

Riaditeľ preteku:                             Ing. Andrej Práznovský, 0911 705 236

Časomiera a výpočet výsledkov:    Sunbell s. r. o.

Miesto konania preteku:                 Cyklopark Veľké Zálužie

areál Futbalového ihriska

obec Veľké Zálužie, okres Nitra

GPS súradnice: S48,30417˚ x V17,93781˚

Charakteristika sútaže:     

PumpCup sú preteky na pumptrack trati na MTB/BMX bicykloch, odrážadlách a kolobežkách na čas. PumpCup sa skladá z piatich pretekov. Po dojazdení sa na každom kole vyhlásia prvý traja z každej kategórie a odrážadlá a mini budú odmenené všetky. Štartovať sa bude zo štartovacej rampy.

Pump Individual :  meraný súčet času za 3 okuhy pumptrackovej dráhy na 2 merané pokusy. V druhom pokuse sú pretekári zoradení na štarte podľa dosiahnutého času z 1. pokusu (najhorší ide ako prvý). Lepší pokus sa zarátava.

Kategória Odrážadlá a Kolobežky jazdí iba jeden okruh dráhy na 2 pokusy.

Kategórie

Odrážadlá:                           0-4 rokov (môže byť aj bicykel)

Kolobežky:                            do 15 rokov

Mini:                                     5-7 rokov (chlapci + dievčatá spolu)  

Junior:                                   8-11 rokov

Junior:                                   12-15 rokov

Elite:                                       16-19 rokov

Elite                                        20-35 rokov

Master:                                   36+ rokov

Ženy:                                      8-16

Ženy                                        17-20

Ženy                                        21+ rokov

V prípade, že v danej kategórii nebude viac ako 3 pretekári, kategórie sa zlúčia podľa uváženia organizátora.

Bodovanie: Týka sa len kategórie Elite, boduje sa prvých 5 pretekárov a to 10, 7, 5, 3, 1.

Účasť na preteku: Štartovať môžu držitelia licencie UCI Slovenského zväzu cyklistiky alebo jazdci, ktorí podpíšu čestné prehlásenie na registrácií v deň preteku.

Pre zahraničných účastníkov doporučujeme vybaviť si Európsky preukaz zdravotného poistenia, alebo poistenie liečebných nákladov pre SR na daný deň.

Štartovné:  Štartovné je platené vopred pri online registrácií alebo na mieste podujatia. Na mieste podujatia sa vyžaduje od jazdcov kartička zdravotného poistenia.

            Odrážadlá                               0 €

            Mini, Junior, Master, Ženy         5 €

            Elite                                       10 €

Štartovné číslo

Každý jazdec obdrží na registrácií vlastné štartovné číslo. Číslo je neprenosné na iného jazdca resp. bicykel. Štartovné číslo má v sebe zabudovaný RFID kód, ktorý slúži na meranie času. Jazdec je povinný si toto číslo ponechať na všetky kolá Pumpcupu. V prípade straty je potrebné zaplatiť náhradu škody usporiadateľovi v hodnote 5 €.

Vyhodnotenie:  Prví 3 v kategórii. Kategória Elite prví traja price money ( 50 €, 30 €, 20 €). Odrážadlá a Mini sa odmeňujú všetci. V každom kole pumpcupu sa losuje z kategórie Mini, Junior, Master a Ženy bicykel BE FLY. Pohár PUMCUP dostane pretekár ktorý sa zúčastní minimálne štyroch kôl s najvyšším súčtom bodov v kategórii Elite. Rátajú sa štyri najlepšie kolá.

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po príchode posledného jazdca

Registrácia a tréningy: registrácia a tréningy budú v mieste preteku od 09.00 do 11.30 hod. resp. cez online formulár

Štart: 12:00 hod.

Zdravotné zabezpečenie: zdravotník a sanitka

Doplňujúce informácie:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať v prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody.

Sprievodný program usporiadateľa:

Slovenské hry mládeže Trial 2019 - 2. kolo

Slovenské hry mládeže Trial 2019 predstavujú seriál pretekov v cyklotriale. Prináša deťom a mládeži vo veku 6 až 16 rokov možnosť pretekať v triale podľa pravidiel UCI. Súťaž je otvorená všetkým skúseným jazdcom aj novým záujemcom o trialový šport. Môžete sa zúčastniť celého seriálu, alebo si len nezáväzne cyklotrial vyskúšať. Najlepší jazdci sú nominovaní na Svetové hry mládeže – majstrovstvá sveta UCI v triale mládeže do 16 rokov.

Viac info na www.cyklotrial.sk

Kontakt na organizátora:

www.bikeracing.sk

Kontakt na usporiadateľa:

link na FB podujatie:

https://www.facebook.com/events/657128268056923/

 FB: CTVZ - Cyklo Team Veľké Zálužie

FB: Cyklopark Veľké Zálužie

 

 

Ing. Andrej Práznovský

riaditeľ preteku

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 22.06.19
Ukončenie prihlasovania 21.06.2019 21:00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.