Predvianočný beh okolo Lida - 12.12.2020    (zmenený termín)

Predvianočný beh okolo Lida

Dátum: 12.12.2020  (zmenený termín)

Miesto štartu: Futbalový štadión Piešťany

Beh po parku a mestskom ostrove Lido

Ročník: 1.

Organizátor: Snowca, janka.benacka@gmail.com, Janka Beňačková, 0917 805 243

Štart: 14:00 hod. 11,6km aj 5,8km trať, 13:45 - príhovor, poučenie o trati

Prihlasovanie na mieste: 12:00 - 13:45

Účastnícky limit: 70 pretekárov

Prezentácia: od 12 hod až kým sa neodprezentujú všetci pretekári

Dĺžka trate: 11,6 km (2 okruhy), 5,8 km (1 okruh)

Formát pretekov: Hromadný štart

Povrch: asfalt, štrk

Prevýšenie: 15 m

Kategória: M, Ž

Štartovné: 10 € - prihlásenie a platba vopred, 15 € na mieste

Štartovné posielajte prosím na č.ú.: SK9252000000000009885028

Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

V cene štartovného: pamätná medaila, štartovné číslo, tombolový lístok, občerstvenie, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách.

 

Od 11h do 13h sa budú testovať všetci pretekári, ktorí nemajú test starší ako 12 hod v Národnom ústave reumatických ochorení, ktorý sa nachádza cca 250 m od futbalového štadióna. Štart bez negatívneho výsledku testu nie je povolený.

 

Parkovanie a prístup na miesto prezentácie a štartu:

Parkovanie bude možné iba na špeciálne vyhradenom parkovisku pri štadióne a pri hoteli odkiaľ bude plánovaný štart. 

Do priestoru prezentácie a štartu budú pretekári vpúšťaní postupne. Všetci musia mať rúška.

Hygienické opatrenia v priestore prezentácie a štartu:

Pri vstupe do budovy, kde prebehne registrácia bude pripravená dezinfekcia a aj nové rúška, keby niekto nemal so sebou.

Až do samotného štartu a po dobehnutí platí povinnosť nosenia rúška. 

Preteky sa uskutočnia bez diváckej kulisy.

Spoločné vyhlásenie výsledkov a tombola 10 minút po dobehnutí posledného pretekára.

Účastníci dostanú všetci medaile, občerstvenie a ceny po dobehnutí pre prvých troch pretekárov.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 12.12.2020
Kapacita 70
k dispozícii 70

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.