Piešťany NIGHT CITY RUN 2023

Piešťany NIGHT CITY RUN

Organizátor: Snowca s.r.o.

tel. 0917805243, janka.benacka@gmail.com

Dátum:  29. júl 2023 (sobota)

Miesto:  Námestie Slobody, Piešťany

Ročník:  9.

Pretek sa koná pod zastrešením Mesta Piešťany.

Spoluorganizátor: Mesto Piešťany

Štart:  20:30 hod., 20:00 – príhovor, poučenie o trati

Prezentácia na mieste:  od 16:30 – 19:30, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na prízemí, Rázusova ulica

Účastnícky limit:  300 bežcov

Povinná výbava: čelovka

Vekový limit: 18 rokov. Od 14 do 18 možný štart v sprievode rodičov.

Dĺžka trate: 10 km (2 okruhy), 5 km (1 okruh)

Mapa trateMapa

Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára

Povrch: asfalt, rovina

Kategória: M, M40, M50, Ž, Ž40; Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Štartovné: 15 € - prihlásenie a platba vopred, 20 € na mieste

Vzhľadom na fixné náklady je štartovné možné vrátiť vo výške 50 percent max 14 dní pre podujatím.

V cene štartovného – štartovné číslo, tombolový lístok, občerstvenie po pretekoch, občerstvovacia stanica, nápoj, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Bežíme nočnými Piešťanmi.

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie na stránke www.vysledkovyservis.sk bude ukončené 27.7. o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

V prípade, že si účastník zvolí iný spôsob platby ako kartou, v emaily s inštrukciami ho informujeme aj o tom, že má 7 kal. dní na to aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 7 kal. dňoch mu pošleme výzvu na úhradu a ak ani potom neuhradí, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia, ani nepresúva na ďalší rok. Štartovné číslo je možné presunúť (len do 27.7. 23:55) na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Parkovanie:

Parkovať sa dá na platenom parkovisku v Auparku alebo pri Krajinskom moste
Bezplatne - Floreat 
 
Úschova:
Uschovať kľúče, cennosti sa dá priamo na registrácii
 
Toalety:
WC na mieste registrácie
 
 
Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 29.07.2023
Ukončenie prihlasovania 27.07.2023 23:55
Kapacita 320
Voľné 320
Poloha Námestie Slobody, Piešťany

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.

Location Map