Piešťany NIGHT CITY RUN 20.7.2024

Piešťany NIGHT CITY RUN

Organizátor: Snowca s.r.o.

tel. 0917805243, janka.benacka@gmail.com

Dátum:  20. júl 2024 (sobota)

Miesto:  Námestie Slobody, Piešťany

Ročník:  10.

Preteky sa konajú pod zastrešením Mesta Piešťany.

Spoluorganizátor: Mesto Piešťany

Štart:  20:30 hod., 20:00 – príhovor, poučenie o trati

Prezentácia na mieste:  od 16:30 – 19:30, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na prízemí, Rázusova ulica

Účastnícky limit:  300 bežcov

Dobrá výbava: čelovka

Vekový limit: 18 rokov. Od 14 do 18 možný štart v sprievode rodičov.

Dĺžka trate: 10 km (2 okruhy), 5 km (1 okruh)

Mapa trateMapa

Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára

Povrch: asfalt, rovina

Kategória: M, M40, M50, Ž, Ž40
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Štartovné: 18 € - prihlásenie a platba vopred, 25 € na mieste

V cene štartovného – štartovné číslo, tombolový lístok, občerstvenie po pretekoch, občerstvovacia stanica, nápoj, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Bežíme nočnými Piešťanmi.

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 18.7.2024 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených  po pripísaní platby na účet.

Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Parkovanie:
Parkovať sa dá na platenom parkovisku v Auparku alebo pri Krajinskom moste

Úschova:
Uschovať kľúče, cennosti sa dá priamo na registrácii

Toalety:
WC na mieste registrácie

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 20.07.2024
Ukončenie prihlasovania 18.07.2024 23:55
Kapacita 350
k dispozícii 0
Štartovné 18.00
Poloha Námestie Slobody, Piešťany

Ľutujeme, účastnícky limit počtu prihlásených pretekárov na tieto preteky je už naplnený.

Location Map