1. Novomestský VIVO! beh

Nezabudnite si vyzdvihnúť štartovacie číslo aj so štartovacím balíkom v nákupnom centre VIVO! Bratislava v dňoch 24.3 – 25.3. na infopulte VIVO! Bratislava, ktorý nájdete pri hlavnom vstupe.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 26.03.2022
Ukončenie prihlasovania 23.03.2022 18:00
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky