1. Novomestský VIVO! beh

Nezabudnite si vyzdvihnúť štartovacie číslo aj so štartovacím balíkom v nákupnom centre VIVO! Bratislava v dňoch 24.3 – 25.3. na infopulte VIVO! Bratislava, ktorý nájdete pri hlavnom vstupe.

Dátum podujatia 26.03.2022
Ukončenie prihlasovania 23.03.2022 18:00
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky

2. Novomestský VIVO! beh
Dátum podujatia 23.04.2022
Ukončenie prihlasovania 20.04.2022 18:00
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky

3. Novomestský VIVO! beh
Dátum podujatia 22.05.2022
Ukončenie prihlasovania 19.05.2022 18:00
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky

4. Novomestský VIVO! beh
Dátum podujatia 24.07.2022
Ukončenie prihlasovania 20.07.2022 23:55
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky

5. Novomestský VIVO! beh
Dátum podujatia 28.08.2022
Ukončenie prihlasovania 24.08.2022 23:55
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky

6. Novomestský VIVO! beh
Dátum podujatia 25.09.2022
Ukončenie prihlasovania 21.09.2022 23:55
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky

7. Novomestský VIVO! beh
Dátum podujatia 02.10.2022
Ukončenie prihlasovania 28.09.2022 23:55
Kapacita 360
k dispozícii 360

Prosím prihláste sa pre registráciu na toto podujatie. Používateľské konto je pre toto podujatie povinné.
Vytvorením používateľského konta získate:
- možnosť robiť zmeny vo svojich prihláškach zadarmo
- prehľad o všetkých podujatiach, na ktoré ste sa prihlásili
- zjednodušené vypĺňanie novej prihlášky