Organizátor:   Športová Nadácia Kotrmelec, Betliarska 22, Bratislava 851 07

Riaditeľ pretekov:   Tony Reichmann (0908 685 855)

Termín:   SOBOTA 11. mája 2024

Miesto: IUVENTA (Karloveská ul. Bratislava) https://maps.app.goo.gl/qMcQQXPzbgMAikxd9

Štart:   Pred Iuventou od 11:00, podľa platnej štartovej listiny

Trať:   cca 100 schodov

Pravidlá:   Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch.

Registrácia:   Online prihlasovanie bude ukončené 9.5.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastnického limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Štartovné:   Do 17 rokov zadarmo. Od 18 rokov, pri online registrácií do 9. mája (23:59) - 15 €. Pri nenaplnení maximálnej kapacity online registrácie (160 bežcov), možnosť registrácie aj na mieste podujatia v cene 20 €.

Úhrada štartovného:   Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté při vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartovný balíček:   Active & Fit proteinový sendvič PIERRE BAGUETTE, proteinová tyčinka MAX SPORT, voda RAJEC a ovocie.

Každý účastník získa aj originál FINISHER medailu.

Prezentácia:   Pred Iuventou v deň pretekov od 9:00 do 10:45

Kategórie: 

Do 7 rokov - chlapci / dievčatá
Od 8 do 11 rokov - chlapci / dievčatá
Od 12 do 14 rokov - chlapci / dievčatá
Od 15 do 17 rokov - chlapci / dievčatá
Od 18 do 34 rokov - muži / ženy
Od 35 rokov - muži / ženy

 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Kategórie od 15 rokov budú štartovať 2-krát. Vo výslednej klasifikácii sa im bude brať do úvahy rýchlejší čas.

Ceny:   Prví traja v každej kategórií obdržia nasledovné vecné ceny:
1. miesto - medaila + diplom + vecná cena
2. miesto - medaila + diplom + vecná cena
3. miesto - medaila + diplom + vecná cena

Partneri podujatia:   MAX SPORT, PIERRE BAGUETTE, RAJEC, FOTOMAT, FOCKED

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu). Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk.