Hurbanovský Beh šampiónov - 17.8.2019

Hurbanovský Beh šampiónov jednotlivci

 

PROPOZÍCIE

Sobota 17.8. 2019 o 9:00 hod. 

 

Trať vedie unikátnou časťou nášho regiónu nachádzajúcou sa medzi obcami Hurbanovo, Svätý Peter a Dulovce. V oblasti sa nachádza mnoho viníc a trať behu poskytuje krásne výhľady na okolie, nakoľko sa na trati nachádzajú mierne kopčeky.

Trať behu Šampiónov má dĺžku 12 kilometrov, trať behu Kamenica 8 kilometrov a trať behu Vinice 4 kilometre. Všetky tri trate štartujú aj končia pri farme Mácsik v mestskej časti Hurbanovo – Bohatá. Trať bude vyznačená farebnými stužkami a počas trate budú zabezpečené občerstvovacie stanice s dostatkom vody. Každého bežca bude v cieli čakať pamätná medaila a bohaté občerstvenie formou švédskych stolov.

 

Mapy behov:

Beh Šampiónov 12 km

Beh Kamenica 8 km

Beh Vinice 4 km

Štafeta 6+6 km

 

Štartovné

Jednotlivci:

Platba vopred: 7€

Žiak/študent: 5€

Na mieste: 10€

Štafeta :

Platba vopred: 10€

Na mieste: 15€

   

Kategórie

Na každej trati vyhlásime nasledovné kategórie:

Muži                        do   39 rokov

                               nad 39 rokov

                               nad 49 rokov

                               nad 59 rokov

Ženy                       do   39 rokov

                               nad 39 rokov

                               nad 49 rokov

                               nad 59 rokov 

Zvlášť bude ocenená kategória štafety:

Štafeta                    Beh Šampiónov (6+6 km)

 

Prevoz na miesto odovzdávky štafety v obci Dulovce si pretekári zabezpečujú svojpomocne. 

Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené vecnými cenami od sponzorov.

 

Harmonogram

08:00 – 09:30                         Registrácia bežcov

09:30                                      Prezentácia pravidiel a opis trate pre všetkých pretekárov

 

10:00                                      Hromadný štart Beh Šampiónov

10:15                                      Hromadný štart Beh Kamenica

10:30                                      Hromadný štart Beh Vinice

 

10:00 – 11:30                         Sprievodný program

11:30                                      Vyhodnotenie výsledkov

12:00                                      Štart Westernových pretekov

 

Priebeh pretekov

Pretekár si po príchode vyzdvihne štartovné číslo s čipom na meranie času v hlavnom stane. Každý pretekár je povinný podpísať reverz a neplnoletý v sprievode zákonného zástupcu. Čip je pretekár povinný nosiť na nohe až do príchodu do cieľa kde ho odovzdá. Pre divákov a nebežcov je pripravený sprievodný program.

 

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica bude umiestnená v lokalite Kamenica a na začiatku obce Dulovce. Bude Vás tam čakať voda, iontový nápoj a ovocie. V cieli si bežci môžu pochutnať okrem iného aj na domácich pomazánkach.

 

Sprievodný program

Všetkých čaká v cieli sprievodný program, rôzne súťaže a workshopy, fyzioterapeut, streetfoodový stánok. Pre pretekárov bude pripravené občerstvenie, káva, toalety. Tento rok budú naše preteky spojené s westernovými pretekmi O Bohatskú podkovu, ktoré sú súčasťou putovného pohára vo westernovom jazdení. Viac informácií nájdete na našich sociálnych sieťach.

 

Žiaci a študenti

Si žiak alebo študent? Okrem toho že máš lacnejšie štartovné môžeš ty a tvoji spolužiaci získať zaujímavú odmenu. Škola s najväčším počtom zapojených účastníkov totiž získa vstup do termálneho kúpaliska v Patinciach! Neváhaj a prihlás sa na beh aj so svojou školou. Pri platbe nezabudni napísať do poznámky okrem mena a roku narodenia aj názov tvojej školy. Víťaznú školu vyhlásime 17.8.2019 na podujatí po behu. 

 

Doprava a šatňa

Štart preteku bude pri Mácsik farme v mestskej časti Hurbanova, v Bohatej. Pre účastníkov akcie bude vyhradené miesto pre parkovanie vašich automobilov na pravej strane cesty (oproti areálu farmy). Na odloženie vašej batožiny môžete okrem vašich automobilov využiť bezplatnú šatňu.

 

Podmienky účasti

Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

  

Podmienky on-line registrácie

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

-              súhlas s podmienkami portálu vysledkovyservis.sk

-              súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Prihlasovanie

Online prihlasovanie bude ukončené 16.08.2019 o 18,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

Úhrada štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Organizátor

Matej Hamran, hamranmatej@gmail.com (v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať aj na sociálnych sieťach)

Mesto Hurbanovo

OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá

Záštitu pod týmto podujatím prebral primátor Mesta Hurbanovo

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 17.08.2019
Kapacita 200
Prihlásení 0
Voľné miesta 200
Ukončenie prihlasovania 16.08.2019 18:00
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.