Hurbanovský Beh šampiónov - 8.8.2020

Hurbanovský Beh šampiónov

Hurbanovský Beh šampiónov

8.8.2020 o 8:00 hod. /sobota/

 

Tento rok sme sa rozhodli ukázať vám ďalšie z hurbanovských mestských častí. Je to Konkoľ a Zelený Háj. Táto malebná usadlosť má taktiež čo ukázať. Areál nášho podujatia sa tento rok nachádza v športovej strelnici patriacej poľovníkom zo Zeleného Hája. Dominantou okolia je jazero nachádzajúce sa v mestskej časti Konkoľ, pomenovanej po jednom z najvýznamnejších rodákov nášho mesta, Mikulášovi Konkoly-Thegem.

Trať behu šampiónov má tento rok 14 kilometrov a beží sa formou dvoch okruhov behu Zelený háj, ktorý má 7 kilometrov. Okruh  vedie zo strelnice smerom do Zeleného hája, cez ktorý prechádza po chodníku popri hlavnej ceste. Na konci Zeleného Hája vedie k menšiemu jazierku, popri ktorom sa dostanete už k samotnému jazeru Konkoľ. Okolo jazera sa obieha v smere hodinových ručičiek a dobieha sa do cieľa. Trať behu Konkoľ vedie okolo jazera.

Trať bude značená farebnými stužkami a tabuľkami pri potrebe zmeny smeru. Počas trate budú zabezpečené dve občerstvovacie stanice s dostatkom vody. Každého bežca bude v cieli čakať pamätná medaila a občerstvenie. Toto bude ale limitované vzhľadom na aktuálnu situáciu. Cena štartovného je preto nižšia ako bežne.

Mapy behov:

Beh Šampiónov 14 km

Beh Zelený háj 7 km

Beh Konkoľ 4 km

Štafeta 7+7 km

 

Štartovné

Jednotlivci:

Platba vopred: 5€

Žiak/študent: 4€

Na mieste: 7€

Štafeta :

Platba vopred: 8€

Na mieste: 10€

   

Kategórie

Prvé tri miesta v každom behu budú ocenené vecnými cenami od sponzorov. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Na všetkých tratiach vyhlásime nasledovné kategórie:

Muži                       do   40 rokov

                               nad 40 rokov

                               nad 50 rokov

                               nad 60 rokov

Ženy                       do   40 rokov

                               nad 40 rokov

                               nad 50 rokov

                               nad 60 rokov 

Zvlášť bude ocenená kategória štafety:

Štafeta                    Beh Šampiónov (7+7 km)

Odovzdávka štafety je tento rok len niekoľko  metrov od areálu podujatia (viď mapa), preto prevoz na miesto odovzdávky  nie je potrebný.

 

Harmonogram

08:00 – 09:30                          Registrácia bežcov

09:30                                      Prezentácia pravidiel a opis trate pre všetkých pretekárov

10:00                                      Hromadný štart Beh Konkoľ

10:30                                      Hromadný štart Beh Zelený háj a Beh Šampiónov

10:00 – 13:00                         Sprievodný program

13:00                                      Vyhodnotenie výsledkov

 

COVID opatrenia:

  • Dezinfekcia rúk
  • Rúška
  • Dodržiavanie odstupov

 

Príchod na miesto

Areál podujatia sa nachádza južne od Hurbanova a na východ od Zeleného Hája. Smerom z Komárna po príchode do Hurbanova po pravej strane uvidíte kaplnku, pri ktorej odbočíte z hlavnej cesty doprava. Následne odbočíte doprava znova. Po tejto ceste pokračujete približne dva kilometre a podľa šípok nájdete areál strelnice.

 

Priebeh pretekov

Pretekár si po príchode vyzdvihne štartovné číslo s čipom na meranie času v hlavnom stane. Každý pretekár je povinný podpísať reverz a neplnoletý v sprievode zákonného zástupcu. Čip je pretekár povinný nosiť na nohe až do príchodu do cieľa kde ho odovzdá. Pre divákov a nebežcov je pripravený sprievodný program.

 

Občerstvenie

Občerstvovacia stanica bude umiestnená v Zelenom Háji a pri jazere Konkoľ. Bude Vás tam čakať voda, iontový nápoj a ovocie. Občerstvenie v cieli bude obmedzené vzhľadom na aktuálnu situáciu. Budeme sa ale snažiť vám pripraviť adekvátnu náhradu.

 

Sprievodný program

Všetkých čaká v cieli sprievodný program. Pre pretekárov bude pripravené občerstvenie, káva, toalety. 

Viac informácií nájdete na našich sociálnych sieťach.

 

Doprava a šatňa

Štart preteku bude v areáli strelnice v katastri mestskej časti Zelený Háj. Pre účastníkov akcie bude vyhradené miesto pre parkovanie vašich automobilov na pravej strane cesty (viď mapa). Na odloženie vašej batožiny môžete okrem vašich automobilov využiť bezplatnú šatňu.

 

Podmienky účasti

Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

  

Prihlasovanie

Online prihlasovanie bude ukončené 6.08.2020 o 24:00. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

Úhrada štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Presun štartovného čísla a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Organizátor

Matej Hamran, hamranmatej@gmail.com (v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať aj na sociálnych sieťach)

OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá

Mesto Hurbanovo

Záštitu pod týmto podujatím prebral primátor Mesta Hurbanovo

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 08.08.2020
Prihlásení 0
Ukončenie prihlasovania 07.08.2020

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.