Hore Lótom Dole Lótom
2. ročník

Organizátor: Hore Lótom Dole Lótom, občianske združenie, IČO: 55175503

Termín: 18.5.2024 (sobota) 14.00 hod.

Miesto: Veľké Lovce (okr. Nové Zámky), štart a cieľ- Športový areál

Trať: ulicami a chotárom Veľkých Loviec (asfalt, poľná cesta)

Kategórie a časový rozpis:

Štart: 15.00 hod.

   Školské kolá:
   škôlkári: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 40-50 m
   1-2 ročník : chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 60-100 m
   3-5 ročník: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 300-400 m
   6-9 ročník: chlapci a dievčatá, dĺžka trate: 800-1000 m
Limit na prihlasovanie na školské kolá je 150 účastníkov.
Vyhodnotenie detských kategórii po dobehnutí do cieľa všetkých detských kategórii.

Štart:
   17:00 hod. 10 km beh

   17:15 hod. 5 km beh
Ocenenie v kategóriách: prví traja muži a prvé tri ženy.
Ženy do 39 rokov
        od 40-49 rokov
        od 50+ rokov
muži do 39 rokov
         od 40-49 rokov
         od 50+ rokov
Počet bežcov v kategórii 5 a 10km je limitovaný v počte 250 účastníkov.
Účastnícke medaily dostanú všetci bežci v každej kategórii, ktorí dobehnú do cieľa.

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 16.5.2024 o 23,55 hodPrihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 14:00 hod v Športovom areáli, ak sa nenaplní účastnícky limit

Školské kolá sa registrujú tiež online a budú merané čipom okrem škôlkárov.

Registrácia: na stránke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 14:00 hod v Športovom areáli (ak sa nenaplní účastnícky limit.).

Štartovné: školské kolá zdarma.
Pri registrácii online: (muži, ženy)
     do 29.2.2024 – 17,-€
     od 1.3.2024 do 12.5.2024 – 25,-€
     od 13.5.2024 do 16.5.2024 – 30,-€
registrácia na mieste v deň podujatia (18.5.2024) – 30,-€ (ak sa nenaplní účastnícky limit.)

Registrácia 18.5.2024 sa uskutoční iba v prípade nenaplnenia limitu 250 účastníkov.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Úhrada na mieste v deň pretekov je možná iba v hotovosti.
Pri registrácii je možnosť objednať si i tričko (kvalita-funkčné) s logom Hore Lótom Dole Lótom. Objednať tričko je možné do 28.4.2024. Cena trička je 13,-€ a veľkosti sú:
*pánske: S až 3XL
*dámske: XS až 2XL
*detské(bavlnené): 122 cm až 158 cm

Prezentácia:
Všetky kategórie v deň pretekov v Športovom areáli vo Veľkých Lovciach od 14:00 hod.
Ukončenie prezentácie 20 minút pred štartom pretekov.

Upozornenie:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedá za škody súťažiacich počas podujatia.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o Vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácii pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o Váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá Vám môže pomôcť v prípade, ak Vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartového čísla možný.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny.
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností práva upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva alebo nepriaznivého počasia ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatie
kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Riaditeľ preteku: Roman Kuruc, tel.: 0918/563 183, romankurucc@gmail.com