DUBNICKÁ HODINOVKA

JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom

Únia behov do vrchu Dubnica nad Váhom

MESTO Dubnica nad Váhom

 

DUBNICKÁ HODINOVKA  2022

XXXIX. ročník

 

Termín konania: Pondelok, 23. 05. 2022

Miesto štartu: Mestský štadión  Dubnica nad Váhom, tartanová dráha

Prezentácia: Na mieste štartu, od  16.00 hod.

Štart: 18.00 hod, mestský štadión Dubnica nad Váhom, tartanová dráha

Prihlášky: online SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk

Online prihlasovanie bude ukončené 21.05.2022 o 23.55 hod. Po tomto termíne bude možné prihlásiť sa aj na mieste štartu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. 

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o.-VysledkovyServis.sk
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk 

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté.

Kategórie: 
muži A roč. 1982 a ml.,
muži B roč. 1972-1981, 
muži C roč. 1962-1971, 
muži D roč. 1952 – 1961,  
muži X roč. 1951 a starší,
ženy A roč. 1982 a ml.,
ženy B roč.1972-1981,
ženy C roč. 1962-1971,
ženy D roč. 1961 a staršie, 
juniori roč. 2003 a ml.,
juniorky roč. 2003 a ml.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. 

Štartovné: 5,- €

Občerstvenie: V priestore cieľa bude podané občerstvenie a nápoje.

Vyhlásenie výsledkov: Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými cenami.

Informácie: Ing. Ján Bakyta, 0905302268

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.05.2022
Ukončenie prihlasovania 21.05.2022 23:55
Štartovné 5.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.