diaľkový pochod Okolo Bošáckej doliny

Mikroregión Bošáčka

27.apríla 2019

2. ročník diaľkového pochodu Okolo Bošáckej doliny

 

Štart:  27.4.2019  od  6:00 hod. do 8:00 hod., Penzión Žákovic, Trenčianske Bohuslavice

Cieľ:  Penzión Žákovic, Trenčianske Bohuslavice

 

TRASY:

 

Variant A:  štart Penzión Žákovic - po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú, zo Zabudišovej po žltej značke miestneho značenia na Kykulu-hranicu s ČR, odtiaľ po červenej turistickej značke „Cesta hrdinov SNP“ na Mikulčin vrch (občerstvenie na horských chatách Vyškovec, Lopata), ďalej  popod Troják doľava stále  po červenej značke ponad obec Lopeník až na horizont nad obcou Březová ku rozhľadni u Křížku, tam sa  dostaneme na pravostranný hrebeň Bošáckej doliny a po žltej turistickej  značke pokračujeme na moravskú Novú horu, odtiaľ stále po žltej značke cez slovenskú Novú horu na turistickú križovatku Horné Kameničné, kde žltá značka končí a pokračujeme po zelenej turistickej značke ponad Dolné Kameničné, cez Dorotkovcov až na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii stále po zelenej turistickej značke do Bošáce (občerstvenie v Hostinci na ihrisku) a okolo  Poľnohospodárskeho  družstva (turistov navedú zelené šípky na komunikácii)  pravou stranou potoka Bošáčka  po poľnej ceste späť do Trenčianskych Bohuslavíc do cieľa v Penzióne Žákovic. Dĺžka trasy  50 km, celkové prevýšenie je 1526 m.

 

Variant B: štart Penzión Žákovic - po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú, zo Zabudišovej pokračujeme stále po turisticko-náučnom chodníku až do Novej Bošáce (občerstvenie v Hostinci pod Lipou), odtiaľ po zelenej turistickej značke na Horné Kameničné a ďalej stále po zelenej značke ponad Dolné Kameničné, cez Dorotkovcov až na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii stále po zelenej značke do Bošáce (občerstvenie v Hostinci na ihrisku) a okolo Poľnohospodárskeho družstva (turistov navedú zelené šípky na komunikácii) pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste späť do Trenčianskych Bohuslavíc do cieľa v Penzióne Žákovic. Dĺžka trasy  29 km, celkové prevýšenie je  917 m.

 

Štartovné: organizátor nevyberá

 

Pokyny organizátora:

  • Obidve varianty idú v celej svojej dĺžke po značených turistických, turisticko-náučných chodníkoch a po miestnom značení, čo je veľké plus,  sú to tzv. hrebeňovky s nádhernými výhľadmi do širokého okolia krásnej bielokarpatskej prírody, 50 km trasa vedie v dĺžke 18 km aj cez územie susednej Moravy a dokonale obchádza celú Bošácku dolinu
  • Občerstvenie z vlastných zásob, prípadne v reštauračných zariadeniach uvedených v jednotlivých variantoch a v Penzióne Žákovic, kontroly na trasách nie sú, v cieli budú odovzdané  turistom účastnícke listy   
  • turisti sa zúčastnia na vlastnú zodpovednosť

 

Informácie:  Ing. Jaroslav Struhár, tel. 0907630472, Jozef Struhár,  tel. 0908536466

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 27.04.19
Ukončenie prihlasovania 26.04.2019 12:00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.