CífeRun

 

  

Vybehaj pomoc pre bratov Maťka a Kubka.

 

Dátum:

sobota 10.10.2020

 

Organizátor:

Malý kúsok neba o.z.

 

Usporiadateľ:

usporiadateľské služby zabezpečuje Malý kúsok neba o.z.

 

Vzdialenosť:

CíferRun 7,5km

CíferRun 3km

CifeRun deti ročník ( 2014 - 2017 ) 100m

CífeRun deti ročník ( 2010 - 2013 ) 500m

CífeRun deti ročník ( 2005 - 2009 ) 1000m

 

Kategórie:

CífeRun 7,5km ( muži, ženy bez vekového limitu )

CífeRun 3km ( muži, ženy bez vekového limitu )

CifeRun deti ročník ( 2014 - 2017 )

CífeRun deti ročník ( 2010 - 2013 )

CífeRun deti ročník ( 2005 - 2009 )

 

Prezentácia:

5.12 so začiatkom od 07:00 a koncom 30 minút pred štartom jednotlivých pretekov na futbalovom štadióne Cífer.

 

Štart:

CífeRun 7,5km aj CífeRun 3km začínajú v rovnaký čas 10:30

spoločný štart oboch tratí je z futbalového štadióna Cífer.

CífeRun Deti

Detské trasy pre deti budú priamo na futbalovom štadióne.

  

Cieľ a vyhlásenie výsledkov:

spoločný cieľ oboch tratí je pri obecnom úrade Cífer.

11:30 predpokladané vyhlásenie výsledkov CífeRun 7,5km a 3km

Vyhlásenie výsledkov CífeRun Deti 9:30

 

Časový limit:

nie je

 

Predpoklad dobehu víťazov do cieľa:

CífeRun 7,5km: prvý muž o 10:45, prvá žena o 10:50

CífeRun 3km: prvý muž o 10:25, prvá žena o 10:28

 

Účastnícky limit:

nie je

 

Štartovné:

15€ prihlásení a zaplatení do 1.10.2020, po tomto dátume je registrácia možná už iba na mieste v cene 20€.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 1.10.2020 do 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 1.10.2020. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 1.10.2020. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

Trate:

CífeRun 7,5km a 3km   Asfalt

CífeRun Deti   Tráva

 

Občerstvenie:

V cieli budú minerálky, banány, nealkoholické nápoje a iné. Po dobehnuti na Vás čaká cigánska, palacinky, limonady, posúchy a iné. 

 

Batožina:

Úschovňa batožiny bude v priestore označenom ako "ÚSCHOVŇA" .Ak si uložíte batožinu do úschovne, tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

 

Ceny:

Prví traja v kategórii v behoch CífeRun 7,5km a CífeRun 3km:  Trofeje a vecné ceny od partnerov.

CífeRun Deti:  Prví traja diplom a medaila v každej kategorii.

 

SOS tel. linka:

Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati alebo by ste potrebovali pomoc volajte na tel. číslo +421948488298

 

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

 

Štartovné obsahuje:

- finišerská medaila v cieli

- posúch

- ovocie a pitný režim po dobehnuti do cieľa 

- úschovňa batožiny

 

Sprievodný program:

- počas celej akcie vás bude doprevadzat hudba a moderátorka.

- zábavný program

- Na akcii bude možne stretnúť  zname osobnosti či už zo sveta športu alebo televízie ( mená upresníme časom )

 

V stánku Malý kúsok neba bude možné prispieť lubovolnou sumou na charitu. Celý finančný výťažok z akcie CífeRun bude venovaný Matkovi a Jakubkovi. 

 

Teší sa na Vás tím Malý kúsok neba.

  

Pravidlá:

Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.

Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.

Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.

 

Doprava:

Počet parkovacích miest pri futbalovom štadióne je obmedzený.

 

Kontakt:

malykusokneba@gmail.com

+421948488298

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.01.2022
Ukončenie prihlasovania 16.09.2020

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.