Propozície

Názov podujatia
Bežíme do cieľa pre Maxa a Alexa

 

Miesto a dátum konania
Bratislava, Petržalka, Veľký Draždiak areál Streetko.
Sobota 7.10.2023 o 10:00 hod. 
Organizátor: Oz. Náš Palček, Peter Nuota

 

Disciplíny:

Beh - 6 km
Detský beh
Online beh – stačí sa zaregistrovať a preteky si môžeš odbehnúť kdekoľvek. Bež koľko vládzeš a zbieraj body pomocou aplikácie APPka, kde sa kalórie premenia na finančnú pomoc. Pomôcť môžeš, aj keď sa nevieš dostaviť na miesto konania súťaže. Zabehnutý čas, ani vzdialenosť nieje potrebné nikde uvádzať.

 

Účastnícky limit:
Bez limitu

 

Kategórie:
6 km trasa:

 • Muži
 • Ženy
 • Deti od 6 do 9 rokov (2014-2017) – 600 m
 • Deti od 10 do 14 rokov (2009-2013) – 1500 m

 

Registrácia

Cena štartovného sa zvyšuje 2.10.2023
Online prihlasovanie bude ukončené 05.10.2023 o 23:55.
Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.


Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.


Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.


Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.


Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Aplikácia APPka:

JE TO ÚPlNE JEDNODUCHÉ, STIAHNI SI APLIKÁCIU APPKA A KAŽDOU AKTIVITOU MÔŽEŠ ZAČAŤ POMÁHAŤ KONKRÉTNYM ŽIVOTNÝM PRÍBEHOM. POMÁHAŠ IBA SVOJOU ENERGIOU. SPÁLENÉ KALÓRIE SA V APLIKÁCII PREMIEŇAJÚ NA FINANČNÚ POMOC PRE OSOBU, KTORÚ SI ZVOLÍŠ. V deň pretekov bude možné si vybrať v aplikácii príbeh Maxa a Alexa a zbierať pre nich spálené kalórie.

 

LINK NA STIAHNUTIE APLIKÁCIE:

https://appka.app/#download

 

Štartovné:

6 km beh dospelí online do 2.10.2023

 • 10 €   

6 km beh dospelí po 2.10.2023 a na mieste

 • 15 €   

Detský beh online do 2.10.2023

 • 7 €   

Detský beh po 2.10.2023 a na mieste

 • 10 €   

 

Prezentácia:

7.10.2023, od 8:00 hod. do 09:50 hod. Miesto konania

 

Časový limit: 

1,5 hodiny

 

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:00 – 09:50 hod.               Prezentácia bežcov

10:00                                  Štart pretekov

12:00                                  Vyhodnotenie výsledkov

 

Technické zázemie:

Šatne, WC a úschovňa batožiny.

 

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartovné číslo
 • občerstvenie na trase a v cieli behu
 • pamiatkovú medailu
 • malé prekvapenie
 • kupón na občerstvenie
 • veľa zážitkov 🙂

 

Charitatívny účel:

Celý výnos z podujatia bude transparentne rozdelený, občianskemu združeniu Náš Palček. Výťažok z tohoto behu bude použitý na rehabilitáciu pre 16 ročné dvojičky Maxa a Alexa Hrbáňovcov s detskou mozgovou obrnou.

 

Odmeny:

Prví traja z každej kategórii dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

 

Zdravotná a záchranná služba:

Bude zaistená v priestore štartu a cieľa.

 

Upozornenia pre pretekárov:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

 

V prípade otázok kontaktujte:

Peter Nuota
tel.: +421904343555
email: nuota.peter@gmail.com

alebo

Denisa Hrbáňová
tel.: +421905447766
email: naspalcek@gmail.com