Virtuálny Beh oslobodenia obce Bánov

Virtuálny Beh oslobodenia obce Bánov XXXIX. ročník

Propozície behu

Názov podujatia: Beh oslobodenia obce Bánov XXXIX. Ročník

Termín: 15.6. – 3.7.2020

Usporiadateľ: Obec Bánov, Obecné kultúrne stredisko Bánov a  OZ Kesa Nostra

Povrch: Pretekať sa môže na asfaltovom či betónovom povrchu, na tartane i po prírodnom povrchu – výber je ponechaný na samotnom pretekárovi. Počas trvania súťaže má účastník možnosť absolvovať zvolenú trať (muži 7,5 km a ženy 4,5 km) aj viackrát a svoj dosiahnutý výsledok si môže opraviť zapísaním do výsledkovej listiny.

Trať: Ak sa pretekár rozhodne absolvovať preteky na trati s prevýšením, je to jeho slobodné rozhodnutie, no tento fakt vo výsledkoch nebude nijako zohľadnený. Účastníci s ambíciou umiestniť sa na popredných priečkach musia naopak zvoliť si beh po rovine alebo beh v štýle „polka tam – polka späť“. Beh s celkovým negatívnym prevýšením síce nebude diskvalifikovaný, ale takýto pretekár bude pri určovaní poradia prvých troch vynechaný.

Štartovné: minimálne 5€, ktoré účastník uhradí priamo počas registrácie platobnou kartou cez platobný portál. Účastník je zaregistrovaný až po uhradení štartovného. Zaplatené štartovné sa nevracia.

 

Vyzbierané štartovné bude použité
na výstavbu workoutového ihriska v obci Bánov.

 

Nie je dôležití vyhrať, ale zúčastniť sa a podporiť tak projekt výstavby nového športoviska pre občanov a návštevníkov obce Bánov

 

Štart: kdekoľvek na svete

Cieľ: kdekoľvek na svete

Disciplíny:     hlavný beh muži 7,5 km

hlavný beh ženy 4,5 km

       

Kategórie:

muži               A - do 39 rokov (1981 a mladší)

                        B - od 40 do 49 rokov (1971 - 1980)

                        C - od 50 rokov (1970 a starší)

 

ženy                D - do 39 rokov (1981 a mladšie)

                        E - od 40 do 49 rokov (1971 - 1980)

                        F - od 50 rokov (1970 a staršie)

 

Vyhodnotenie: 4.7.2020 prostredníctvom webovej stránky www.vysledkovyservis.sk, www.banov.sk a FB stránky obce Bánov, cez FB a Instagram OZ Kesa Nostra

Ceny: každému zúčastnenému pretekárovi bude poštou doručená účastnícka medaila a vecná cena (medailu a cenu zašle organizátor prostredníctvom Slovenskej pošty, poštovné je v cene štartovného), účastnícky diplom pre každého (diplom si každý pretekár môže vytlačiť kliknutím na ikonu tlačiarne vo výsledkoch)

 

Priebeh podujatia: Preteky majú formu individuálnych behov, aby si účastníci mohli vybrať sami takú trať a konkrétny termín jej absolvovania, na ktorej stretnú čo najmenej iných bežcov. Sú to virtuálne preteky, čo znamená, že každý účastník si zmeria čas sám, buď prostredníctvom mobilu, hodiniek, alebo niektorej z bežeckých aplikácií.

 

GPS link na aktivitu je nepovinný, avšak víťazi sa určia iba z tých pretekárov, ktorí do výsledkov nahrajú GPS link na svoju aktivitu. Nepoužívajte preto na zaznamenanie svojej aktivity aplikácie z ktorých nie je možné aktivity zdieľať linkom. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú prezerať si vaše aktivity iba v mobile a nie na webe. Medzi takéto aplikácie patria napr: Nike Run Club, Runtastic, MiFit, Google Fit, Zeopoxa, Huawei Health a ďalšie. Fotka obrazovky mobilu zaslaná emailom nemôže byť uznaná ako potvrdenie o absolvovaní trate.

Viditeľnosť aktivity v aplikácii musí mať nastavenú ako verejnú. Podmienkou je, aby aktivitu zaznamenalo GPS. Prípadné zlyhanie techniky sa nebude zohľadňovať (napríklad beh v lese s výpadkami merania) a manuálne vytvorené aktivity sú zo súťaže vylúčené. Pretekár svoj výsledný čas zapíše do výsledkovej listiny (link v menu).

 

Upozornenie: Každý pretekár zodpovedá za svoje zdravie. Organizátor virtuálneho behu nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav bežca/bežkyne a nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy či inú ujmu počas súťažného behu. Bežci sú povinní dodržiavať epidemiologické opatrenia, nebehať v skupinách a vyhýbať sa kontaktu s inými ľuďmi.

 

PRIHLASOVANIE: prebieha výlučne online od 15.6.2020 do 3.7.2020.
Prihlasovanie bude ukončené v posledný deň konania pretekov o 17.00 hod.

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky:
Každý pretekár si meria a zadáva do výsledkov svoj čas sám. Postup pre zadávanie času:

1. Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na „Zadať čas“
2. Zadajte svoj dátum narodenia v predpísanom formáte
3. Zadajte svoj čas
4. Ak máte, vložte link na svoju GPS aktivitu
5. Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.
Výsledky zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky sú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk

 

Kontaktná osoba: Bc. Matúš Ohrádka 0911 445 466, kultura@banov.sk

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 15.06.2020
Podujatie trvá do 03.07.2020
Ukončenie prihlasovania 03.07.2020 17:00
Štartovné minimalne 5€, Vyzbierané štartovné bude použité na výstavbu workoutového ihriska v obci Bánov.

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.