Beh zdravia ulicami Červeníka - 10.8.2019

PROPOZÍCIE

XXXVIII. ročníka

BEHU ZDRAVIA ULICAMI ČERVENÍKA

 

BEH ZDRAVIA : Uskutoční sa pod záštitou predsedu COOP Jednota Trnava, SD Ing. Bohuslava Uváčika

Usporiadatelia : COOP JEDNOTA TRNAVA SD, Obec Červeník a TOS Trnava

Termín : Sobota, 10. augusta 2019 o 17.30 hod.

Trať : 6000 m, asfaltová, vedie ulicami obce

Registrácia : On-line na www.vysledkovyservis.sk, alebo osobne od 16.00 do 17.20 hod. pred Reštauráciou „Miháliková“ (v centre obce Červeník). Online prihlasovanie bude ukončené 8.8.2019 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

Prezentácia : od 16.00 do 17.20 hod. pred Reštauráciou „Miháliková“ (v centre obce Červeník)

Štartovné : Neplatí sa

Kategórie : MUŽI do 40 rokov (1979 a mladší), MUŽI nad 40 rokov (1978 a starší), ŽENY

Informácie : COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné nám. 9, Trnava, Mgr. Jana Kalivodová, jana.kalivodova@tt.coop.sk tel. 0907 777 056

Ceny : Prví traja z každej kategórie obdržia finančné odmeny a víťazi v kategóriách navyše poháre víťazov. Každý súťažiaci prevezme drobný suvenír ako dar COOP Jednoty Trnava, SD. Ceny budú odovzdané do 15 min. po skončení pretekov.

Meranie času : Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo : Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Pozvánka : XXXVIII. ročník BEHU ZDRAVIA o Pohár predsedu COOP Jednota Trnava, SD, na ktorý Vás srdečne pozývame, bude súčasťou 54. ročníka slávností spevu hudby, tanca a osláv Medzinárodného družstevného dňa. Po preteku každému pretekárovi poskytneme občerstvenie.

Upozornenie : Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť ani za prípadné škody a straty osobných vecí pretekárov, ktoré vzniknú počas pretekov.

 

 

                                                                                            Na Vašu účasť sa tešia

                                                                                               USPORIADATELIA