Beh pre zdravie

 

Beh pre zdravie - 0.ročník - 26.8.2023

Beh je určený pre všetky vekové kategórie. Pre profesionálnych i rekreačných bežcov. Akcie sa môžu zúčastniť i tí, ktorí nebehajú vôbec a chcú sa zapojiť napr. rýchlou chôdzou.

Organizátor:

 TJ SLOVAN Veľké Bedzany v spolupráci s poslankyňou mestskej časti Veľké a Malé Bedzany Veronikou Streicherovou

kontakt: Veronika Streicherová

mail:  streicherova.veronika@gmail.com, tel.č. +421911156298

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 24.08.2023 o 23:55. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prihlasovanie na mieste nebude možné!

V prípade detského behu je nutná taktiež online registrácia, štartovné sa neuhrádza a beh sa nebude merať čipovou časomierou.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Štartovné:

  • Všetky kategórie – 10€
  • Detské štartovné je bezplatné

 

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.


Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Pretekári dostanú po dobehnutí finišérsku sms s výsledným časom.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

D (rok narodenia 2013 – 2020)

Ž ( rok narodenia 2005 – 2012)

Ž ( rok narodenia 1993- 2004)

Ž ( rok narodenia 1978- 1992)

Ž ( rok narodenia 1977 a starší)

M ( rok narodenia 2005 – 2012)

M ( rok narodenia 1993- 2004)

M ( rok narodenia 1978- 1992)

M ( rok narodenia 1977 a starší)

 

Typ behu:

Trailový beh v okolí Veľkých Bedzian

Disciplíny:

Beh: a)7 km,

         b)13,6 km

detský beh: cca 300 m, bez merania času

časový harmonogram:

  • 8:00 – 9:30 – prezentácia
  • 10:00 – štart všetkých kategórii
  • 10:15 – štart deti
  • Cca 12:00 – vyhlásenie výsledkovZadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 26.08.2023
Ukončenie prihlasovania 24.08.2023 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.