Beh pre mobilný hospicBeh pre mobilný hospic

1.9. 2022  o 10.00 hod.  (štvrtok)

Väčšina nevyliečiteľne chorých ľudí si praje zostať na konci života doma medzi  svojimi. Mobilný hospic Sv. Lujza n. o sa  im snaží toto prianie  splniť. I Vy môžete pomôcť. Pridajte sa k nášmu tímu, každý Váš krok pomôže našim pacientom . Pre spoločný beh sme pripravili trasu o dĺžke 5 km. Veríme, že bude pre Vás zaujímavým  strávením voľného času, ktorý prináša rozmer pomoci a solidarity slabším, chorým a krehkým ľuďom v závere života.

Kto pomáha, ten žije nielen pre seba, ale i pre druhých.

 

Trať:

Areál podujatia sa nachádza v Lesoparku v Prievidzi v severovýchodnej časti Prievidze, mestská časť Kopanice. Bežať sa bude po  žltej   turistickej trase 2,5 km  do mierneho stúpania. Tam bude  otočka so stanicou s občerstvením. Celková dĺžka trate je 5 km so stúpaním približne 50 metrov. Povrch trasy je  spevnený ale neudržiavaný. Odporúčajú sa trailové tenisky.

 

Štartovné:

Dospelý – 10 €

Žiak/ študent  – 7 €

Pri prihlásení a platbe na mieste:

Dospelý – 15 €

Žiak/ študent  – 10 €

 

Kategórie:

Prvé 3 miesta  v jednotlivých kategóriách  budú ocenené  vecnými darmi od sponzorov. Pre zaradenie do vekovej kategórie  je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Muži:   vekový limit od 16 rokov

Ženy:   vekový limit od 16 rokov

 

Harmonogram

09.00  -  9.45     Registrácia bežcov

10.00                  Prezentácia pravidiel a opis trate pre všetkých

10.15                  Hromadný štart  bežcov

10.00 - 12.00      Sprievodný program v priestoroch Lesoparku

11.00 hod           Vyhodnotenie výsledkov

 

Príchod na miesto

K Lesoparku sa dostanete  po ulici Kolomana Nováckeho do časti Kopanice. Lesopark sa nachádza  nad sídliskom Kopanice . Pri reštaurácii v Lesoparku sa nachádza parkovisko.

Riaďte sa prosím pokynmi organizátora.

GPS  súradnice: Lesopark v Prievidzi: 48.7825088°, 18.6588683°

 

Občerstvenie

Občerstvenie sa bude podávať v  cieli. Bude Vás tam čakať voda, ovocie a koláčik.  

 

Sprievodný program 

Posedenie pri káve, čaji, občerstvení a diskusiu o  témach súvisiacich s koncom života ponúkame v diskusnej kaviarni.

Viete, aké to je byť bezvládnym a chorým? Máte predstavu o ťažkostiach, ktoré starší človek zažíva pri vykonávaní každodenných úloh? Máme pre Vás pripravenú zážitkovú simuláciu účinku starnutia na život človeka.

Dobrovoľníci majú pre deti a mládež pripravené rôzne zábavné hry, súťaže a aktivity.

 

Šatňa

Na odloženie Vašej batožiny môžete využiť bezplatnú šatňu.

 

Organizátor:

Sv.Lujza, n.o.

M.R. Štefánika 29,  Handlová

Augustín Vlček +421905802073

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 29.8.2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Zadná strana štartového čísla: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

 

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.09.22
Ukončenie prihlasovania 29.08.2022 23:55
Štartovné 10.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.