Beh cez Ostrú Horu


Propozície

 

Dátum: 4.5.2024

Miesto: Horovce, Ostrá Hora

Ročník: 1.

Organizátor: OZT Ostrá Hora Horovce, Puček Peter, Horovce 85, 020 62

Štart: 11:00 hod

Dĺžka trate: 8 km

Povrch: asfalt + lesná cesta

Kategórie:

muži do 39 rokov, muži nad 40 rokov

ženy do 39 rokov, ženy nad 40 rokov

Informácie:  Puček Peter - 0907 709 477

Štartovné:        10 €

Registrácia možná aj na mieste: 15 €

 

PRIHLASOVANIE:

Online prihlasovanie bude ukončené 2.5.2024 o 23:59. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám e-mail s potvrdením. Odporúčame Vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To Vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo Vašej prihláške zadarmo.

 

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO:

Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom. Oba Vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám e-mail s inštrukciami k platbe platobným QR kódom alebo klasickým bankovým prevodom. Ak e-mail nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

V prípade, že si účastník zvolí platbu prevodom, má 4 kalendárne dni na to, aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 4 kalendárnych dňoch mu pošleme druhú výzvu na úhradu a ak ani potom neuhradí, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná.

 

MERANIE ČASU A VÝSLEDKY:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

ŠTARTOVÉ ČÍSLO:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

PRESUN ŠTARTOVNÉHO NA INÚ OSOBU A ZMENY V PRIHLÁŠKE:

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu alebo robiť ďalšie zmeny vo svoje prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu).

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartového čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

KATEGÓRIE:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

MAPA:


Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebzepečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujú- ceho bezpečnosť účastníkov podaujta, resp. z iných nepredvídateľných udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenia štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípavu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 04.05.2024
Ukončenie prihlasovania 02.05.2024 23:55
Štartovné 10.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.