1. AGRAVITAL ZAY CROSS 2024

 

Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie, IČO: 52115364

Partneri :: Hlavný partner PD Uhrovec, člen skupiny Agravital, partneri RZP, a.s., Obec Žitná-Radiša

Termín podujatia :: 1.5.2024 (streda)

Miesto podujatia a parkovanie :: Podujatie sa koná v obci Žitná/Radiša, okres Bánovce nad Bebravou na futbalovom ihrisku. Parkovanie zabezpečí organizátor spolu s PD Uhrovec na lúke pred obcou Žitná/Radiša po ľavej strane zo smeru od Uhrovca. Z parkoviska na miesto podujatia je to asi 500 metrov. Spolucestujúcich môžete doviesť pred futbalové ihrisko a následne šofér zaparkuje. Prosíme Vás, rešpektujte pokyny usporiadateľov.

 

Hlavná trať :: 14 km / prevýšenie + 550 metrov

Popis Hlavnej trate :: Štart a cieľ na futbalovom ihrisku v obci Žitná/Radiša, beží sa ulicami Radiše, lesom, lúkami a chotármi obcí Žitná/Radiša a Kšinná štýlom tam a späť :: 5% asfalt v obci, 30% lesná cesta asfalt 35% lesné chodníky, 30% trávnaté lúky

Značenie a občerstvenie Hlavnej trate :: Trasa bude prehľadne značená, k dispozícii budú 8 kontrol a 4 stanice občerstvenia, zhruba na štvrtom, šiestom, ôsmom a dvanástom kilometri

 

Malá trať :: 5 km / prevýšenie + 200 metrov

Popis Malej trate :: Štart a cieľ na futbalovom ihrisku v obci Žitná - Radiša, beží sa lesnou cestou 50% a lúkami 50% do katastra obce Uhrovské Podhradie

Značenie a občerstvenie Malej trate :: Trasa bude prehľadne značená. Na trase budú 3 kontroly a 2 stanice občerstvenia, zhruba na druhom a treťom kilometri 

 

Detské behy a atrakcie :: Tieto aktivity budú sústredené v bezpečnom prostredí v areáli futbalového ihriska v mieste štartu a cieľa Hlavnej trate a Malej trate

 

Kategórie Hlavnej trate :: MD, M18-29, M30, M40, M50, M60, M70, ŽD, Ž18-29, Ž30, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Účastníci s trvalým pobytom v obciach Uhrovskej doliny (Horné Naštice, Uhrovec, Žitná/Radiša, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom budú naviac vyhodnotený v kategórii: „Najrýchlejší obyvateľ/ka Uhrovskej doliny“.

Kategórie Malej trate ::  MD, M18-29, M30, M40, M50, M60, M70, ŽD, Ž18-29, Ž30, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70

MD a ŽD = žiaci a študenti, teda chlapci a dievčatá vo veku od 2.stupňa ZŠ do 17 rokov (vrátane) bežia so súhlasom zákonného zástupcu.

Kategórie Detské behy ::  škôlkari, 1-2 ročník, 3-4 ročník

 

Časový harmonogram ::

10.00 - 10.10 h / Otvorenie 1. Agravital Zay Cross 2024

10.00 - 10.10 h / Základné informácie a program dňa

10.10 - 11.30 h / Prezentácia bežcov na Malú trať 5 km

10.10 - 12.30 h / Prezentácia bežcov na Veľkú trať 14 km

10.30 - 15.00 h / Detské atrakcie pre deti MŠ a 1.stupňa ZŠ

11.50 - 12.00 h / Informácie pred štartom Malej trate, rozprava a príhovory

12.00 h / Štart Malej trate 5 KM / +200 M, časový limit 1,5 hodiny

12.00 - 15.00 h / Detské atrakcie pre deti MŠ a 1.stupňa ZŠ

12.45 - 12.55 h / Informácie pred štartom Hlavnej trate, rozprava, príhovory

12.55 - 13.00 h / Vylosovanie štartových čísel v rámci tomboly

13.00 h / Štart Hlavnej trate 14 KM / + 550M, časový limit 2,5 hodiny

13.10 h / Vyhlasovanie víťazov Malej trate

14.30 h / Priebežné vyhlasovanie víťazov Hlavnej trate podľa dobehu bežcov v kategóriách

15.30 h / Ukončenie 1. Agravital Zay Cross 2024

 

Limity účasti a medaile :: Počet bežcov v kategóriách Hlavnej trate a Malej trate nie je momentálne limitovaný. Sledujte však aktuálne informácie v propozíciách na VysledkovyServis.sk na FB Bathory Cross a www.bathorycross.sk/zaycross

Prví traja bežci v každej zverejnenej kategórii Hlavnej trate 14KM/+550M dostanú prestížnu bežeckú medailu (zlato, striebro, bronz)  

Prví traja bežci v každej zverejnenej kategórii Malej trate 5KM/+200M dostanú prestížny bežecký zvonček (zlato, striebro, bronz) 

 

Prihlasovanie :: Online prihlasovanie skončí v pondelok 29.4.2024 o 12.00 hod. 

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov v rámci registrácie do 14:30 hod. v areáli futbalového ihriska v Žitnej/Radiši, za predpokladu, že sa dovtedy nenaplní účastnícky limit. 

Prihlásiť sa môžete online na stránke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 10:10 do 14:30 hod v areáli futbalového ihriska v Žitnej/Radiši, za predpokladu, nenaplnenia účastníckeho limitu. V prípade potreby, ohľadne online prihlasovania kontaktujte VysledkovyServis.sk na adrese prihlaska@vysledkovyservis.sk

Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania www.vysledkovyservis.sk účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo. Pri vypisovaní prihlášky dodržiavajte diakritiku a veľké počiatočné písmená mena a priezviska

 

Štartovné Hlavná trať 14KM/+550M  ::

15.00 € do piatka 19.4.2024 do 23.59 hod.

20.00 € do pondelka 29.4.2024 do 12.00 hod.

30.00 € v stredu 1.5.2024 v deň podujatia, ak sa nenaplní účastnícky limit

 

Štartovné Malá trať 5KM/+200M  ::

10.00 € do piatka 19.4.2024 do 23.59 hod.

15.00 € do pondelka 29.4.2024 do 12.00 hod.

20.00 € v stredu 1.5.2024 v deň podujatia, ak sa nenaplní účastnícky limit

 

Držitelia karty Agravital :: Držitelia karty Agravital majú účasť na bežeckom podujatí zdarma. Pri prihlasovaní je potrebné najskôr potvrdiť, že ste držiteľom karty a následne je potrebné napísať číslo Vašej karty Agravital

 

Štartovné na Detské behy a atrakcie :: Táto udalosť nie je spoplatnená, podmienkou bezplatného vstupu je prihláška dieťaťa na www.vysledkovyservis.sk

 
Štartovné obsahuje :: účastnícku medailu, zdravotnícky dozor, občerstvenie na trati, klobásku, prípadne párky, chlieb s masťou a cibuľou, chlieb s maslom a džemom, kofolu, iontový nápoj Agravital darček a tombolu 

 

Úhrada štartovného :: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Úhrada na mieste v deň pretekov je možná iba v hotovosti

Prezentácia :: Prezentácia bežcov na Malú aj Hlavnú trať všetkých kategórií v deň pretekov v areáli futbalového ihriska v Žitnej /Radiši v čase od 10.10 do 14.30 hod. na mieste označenom ako „Prezentácia“

Upozornenie :: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedá za škody súťažiacich počas podujatia.

Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o Vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácii pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o Váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá Vám môže pomôcť v prípade, ak Vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartového čísla možný.

Meranie času a výsledky :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Vyššia moc :: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností práva upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva alebo nepriaznivého počasia ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatie kompenzovať účastníkovi časť štartovného

Občerstvenie :: Pitný režim a občerstvenie na staniciach občerstvenia a po dobehnutí do cieľa je zabezpečené usporiadateľom

Potrebujete poradiť s prihlasovaním? :: Informácie ohľadom náležitostí spojených s prihlasovaním a platbou na mailovej adrese prihlaska@vysledkovyservis.sk

Zameranie hlavnej trate 14KM/+550M  :: https://sk.mapy.cz/s/cegopugose

Ostatné informácie :: Organizátor 1. Zay Cross 2024 / OZ Čachtické podzemie / Miroslav Bitarovský / 0902 835 422 / bathorycross@gmail.com
Tešíme sa na Vás v stredu na Prvého mája / 1.5.2024  

 

Prečo Zay Cross? :: Bežecké podujatia Zay Cross je príbuzný beh zimnému Bathory Crossu. Koncom novembra sme v Čachticiach limitovaný počasím a preto nie je čas na rozhovory s bežcami a akcie pre ich deti. Preto sme s nadšením využili ponuku značky Agravital a vytvorili na počasie príjemnejšiu formu podujatia, mladšieho brata Bathory Crossu. To sa odohráva v prekrásnom prostredí Uhrovskej doliny. Hlavná trať je situovaná do miest, kde sa na lúkach pasú ovečky hlavného partnera. A prečo Zay Cross? Genealogické tabuľky nám odhalili rodinné prepojenie potomkov Alžbety Báthoryovej so šľachtickou rodinou Zayovcov, ktorým v určitom období patril hrad Uhrovec. Ten sa vďaka svojej polohe neocitol v centre diania veľkých bojov, dokonca ho nezničili ani turecké vojská pri svojich nájazdoch. K jeho deštrukcii prispeli napokon samotní Zayovci, ktorí život sústredili do pohodlnejšieho kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. Neskôr začali hrad Uhrovec využívať ako väznicu a v priebehu 18. storočia stratil svoju pôvodnú funkciu. Po požiari v júli 1848 hrad začal nezadržateľne pustnúť.

Takto sme prepojili dve zrúcaniny a to hrad Uhrovec a Čachtický hrad a dva šľachtické rody Báthory/Nádašdy a Zay