Hýbme sa, Šahy! – Mozdulj Ipolyság! 2024

Organizátor:

Mesto Šahy, Oddelenie školstva, mládeže a športu-Školský úrad, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, 421 905 340 287, e-mail: skolsky.urad@sahy.sk

Olympijský klub Alojza Szokolyiho, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, olympic@sahy.sk

Kontakt: PaedDr. Angelika Révész 421 905 340 287, Mgr. Tomáš Števčat 0917 940 501

 

Dátum konania:

9.6.2024   o 14:30       Detský beh

               o 15:00       Hlavný beh


Miesto konania:

Šahy, ulica Rákocziho II, pri Mestskom parku (na mape vyznačené ako „štart/cieľ“)

Mestský park „ Liget“ , ul. F. Rákocziho II, ul. E. B. Lukáča, ul. F. Fegyvernekiho, ul. Vajanského, ul. M. Hodžu, ul. Zs. Móricza, ul. Ľ.Štúra, ul. Mládežnícka, Nám. M. R. Štefánika, ul. Ľ.Štúra, ul. A. Szokolyiho, ul. B. Nemcovej, ul. Podzámocká, ul. F. Rákocziho II.


A. Detský beh: 360 m

Trať: 360 m dlhý okruh na ulici Parkovej

Beh je určený pre deti narodené v roku 2016 a mladšie. Staršie deti v tejto kategórii nemôžu štartovať. Deti môžu bežať aj v sprievode rodiča.

Prezentácia: od 13.45 do 14:15 h                            Štart: o 14:30 h na ulici Parkovej - jeden okruh

Cieľ: v mieste štartu

Vyhodnotenie: hneď po dobehnutí do cieľa

Štartovné na detský beh 360 m: 2 € 

Upozornenie: Zaplatené štartovné sa nevracia naspäť a ani sa nepresúva na ďalší ročník!

Štartovné zahŕňa: pamätné štartové číslo s grafikou podujatia bez časomiery, pamätnú medailu po dobehnutí do cieľa.

Ceny: Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá získajú vecné ceny

On-line prihlasovanie pre detský beh bude ukončené 7. 6. 2024 o 12.00 h alebo pri dosiahnutí maximálneho limitu 30 pretekárov.


B. Hlavný beh:

Popis pretekov:

Trať je možné absolvovať behom, joggingom, chôdzou a severskou chôdzou (nordic walking).

2,5 km bežecké preteky -  1 okruh

5 km    bežecké preteky - 2 okruhy

7,5 km bežecké preteky -  3 okruhy

 

Časový harmonogram:

13:30 – 14:30 hod. - Prezentácia pretekárov a preberanie štartového čísla s čipom

Štart hlavných pretekov

15:00 hod. – 7,5 km bežecké preteky - 3 okruhy po 2,5 km

15:05 hod. -  5 km bežecké preteky - 2 okruhy po 2,5 km

15:10 hod. – 2,5 km bežecké preteky - 1 okruh 2,5 km

 

Cca. od 16:30 hod. -  vyhodnotenie výsledkov

 

Vek pretekárov: 

bez limitu, s podmienkami: bežci do 13 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý sa taktiež musí na túto disciplínu plnohodnotne zaregistrovať.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek, dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 6.6.2024 o 23:59, alebo pri dosiahnutí naplnenia účastníckeho limitu 220 bežcov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených  po pripísaní platby na účet.
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Cena štartovného:

8€/osoba - bežci od 13 do 59 rokov pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk

2€/osoba - bežci do 12 a bežci nad 60 rokov pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk

 

V deň pretekov na mieste:

15€/osoba - bežci od 13 do 59 rokov

5€/osoba - bežci do 12 a bežci nad 60 rokov


Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v priestoroch  budovy Csemadoku , ul. F. Rákocziho II 602/30,  od 13:30 h do 14:30 v deň pretekov. Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na vonkajšej vrstve oblečenia, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Štartovný balíček hlavných pretekov obsahuje:

štartovné číslo s čipom časomiery

účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)

online diplom

občerstvenie

 

Ceny pre víťazov:

Prvé tri ženy a prví traja muži v každej disciplíne v absolútnom poradí (2,5 km, 5 km a 7,5 km) získajú pohár/trofej a vecné ceny.

Prvý/á najrýchlejší/a bežec/bežkyňa v každej disciplíne (2,5 km, 5 km a 7,5 km) v každej z nasledovných kategórií získajú pohár:

  • 40 až 49-roční (ročníky narodenia 1975 – 1984),
  • od 50+ (ročníky narodenia 1974 a starší),

Absolútne najrýchlejší bežec Šahanka/Šahan v každej disciplíne (2,5 km, 5 km a 7,5 km) získa diplom a cenu primátora mesta Šahy.

 

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia a WC bude v budove Csemadoku,  ul. F. Rákocziho II 602/30, Šahy. Počas podujatia budú otvorené aj verejné toalety na Hlavnom námestí. Za stratu cenností organizátor nezodpovedá.

 

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

Vis major:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností rozhodnúť o organizácii pretekov virtuálne.