3.9.2022

Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným pre 6 330 m dlhú trať Memoriál Petra Bartu

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data

 

Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným pre 12 330 m dlhú trať Memoriál Petra Bartu

Invalid data source. Please correct the following errors:
  • The data source contains no valid data