Martinský beh medikov - 17.9.2022

Martinský beh medikov

 

6. MARTINSKÝ BEH MEDIKOV

 

 

 

ORGANIZÁTOR   Martinský klub medikov

TERMÍN KONANIA   17.09.2022 (sobota)

MIESTO KONANIA   Amfiteáter Martin, Šoltésovej 90/3, Martin

TRAŤ   4,5 km, asfaltový povrch, prevažne rovinatá 

PREZENTÁCIA   Od 9:00 na Amfiteátri v Martine      

RIADITEĽ PRETEKOV   Pavol Vigláš, Amy van Brecht, 

KONTAKT   martinskybehmedikov@gmail.com, 0908680770

PRIHLÁŠKY   online na: VysledkovyServis.sk
                       v deň pretekov od 9:00 do 10:00 v zázemí behu

Online prihlasovanie bude ukončené 15.09.2022 o 23:55. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

PRAVIDLÁ   preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií

ŠTARTOVNÉ  6 € do 15.09.2022 o 23:55 / detské kategórie ZDARMA
                      10 € v deň pretekov

štartovné zahŕňa:

→ štartovné číslo s čipom na meranie času
→ občerstvenie v cieli
→ možnosť využiť šatne na prezlečenie
→ možnosť uschovať osobné veci v úschovni
→ tombolový lístok
→ vstup na atrakcie zdarma 

                        + 6€ s tričkom unisex XS,S,M,L,XL


                             

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Celý výťažok poputuje na kúpu prístrojov a vybavenia pre Kliniku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíne v Univerzitnej nemocnici v Martine

  

KATEGÓRIE

Štart behu 4,5 km o 11:00 hod.

Ženy verejnosť

Muži verejnosť

Študentky JLF UK

Študenti JLF UK     

                                               

10:15   Deti 8 a 9 rokov (rok narodenia 2013 a 2014)  400m

10:25   Deti 10 a 11 rokov (rok narodenia 2011 a 2012)  400m

10:35   Deti 12 a 13 rokov (rok narodenia 2009 a 2010)  800m

10:45   Deti 14 a 15 rokov (rok narodenia 2007 a 2008)  800m

 

MERANIE ČASU   zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk.             

VÝSLEDKY   budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLO   Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.


Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

ŠATNE, WC   Amfiteáter Martin, Šoltésovej 90/3, Martin

CENY

Študentky JLF UK   1.- 3. miesto – vecné ceny

Študenti JLF UK   1. - 3.miesto - vecné ceny

Ženy verejnosť   1. - 3.miesto - vecné ceny

Muži verejnosť      1. - 3.miesto - vecné ceny

Deti 8 a 9 rokov (rok narodenia 2013 a 2014)
Deti 10 a 11 rokov (rok narodenia 2011 a 2012)
Deti 12 a 13 rokov (rok narodenia 2009 a 2010)
Deti 14 a 15 rokov (rok narodenia 2007 a 2008) 

Všetky deti dostanú v cieli účastnícku medailu.

DEKOROVANIE VÍŤAZOV a TOMBOLA sa uskutoční po dobehnutí posledného pretekára na amfiteátri. Každý účastník má jeden losovací lístok - svoje štartovné číslo. Detské kategórie nie sú zaradené do žrebovanie tomboly.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Usporiadateľ neručí za škody a straty počas pretekov. Každý pretekár zodpovedá za svoj zdravotný stav a  štartuje na vlastné riziko.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením

ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 17.09.22
Ukončenie prihlasovania 15.09.2022 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.