Beh o pohár Festivalu HoryZonty - 10.11.2018

P R O P O Z Í C I E

9.ročníka Behu o pohár Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne.

Usporiadateľ: Ing. Juraj Hudák v spolupráci s OV festivalu dobrodružných filmov HoryZonty Trenčín a skupinkou priateľov

Podujatie podporili: Sponzorov bude organizátor dopĺňať a zverejňovať priebežne a bude o nich informovať v priestore podujatia.

Termín: Sobota 10. novembra 2018

Miesto: Priestor pred Posádkovým klubom Trenčín (Hviezdoslavova ul.) 9:00 hod – 14:00 hod

Prezentácia: Na mieste štartu od 9:00 do 10:15 (Detské kategórie aspoň 15.minút pred štartom)

Prihlasovanie: Vyplnením prihlášky na registračnom linku

                         Na mieste preteku počas prezentácie (Vopred je možné prihlásiť aj deti)

Štartovné: Pri prihlásení sa vopred (do 8.11.2018) zaplatia pretekári pri prezentácii 3 €. Pri prihlásení po tomto termíne (na mieste štartu) je štartovný poplatok  5€.

Detské kategórie pri prihlásení vopred (do 8.11.2018) štartovné neplatia, na mieste pretekov bude pre kategórie D a CH 3, 4 a 5 v prípade elektr. merania časov štartovný poplatok  1€     

Štart: Kategórie mužov a žien o 10:30 hod., detské kategórie podľa rozpisu v sekcii kategórie.

Dĺžka trate: Dospelí (20 rokov a viac) a juniorské kategórie (17 - 19 rokov): cca 6 km              

                     Detské a žiacke kategórie podľa rozpisu v sekcii kategórie

Popis trate: Vzhľadom k stavebným úpravám mierového námestia bude trať zverejnená cca 2 týždne pred podujatím..

Vyhodnotenie: Uskutoční sa v mieste štartu a cieľa, ihneď po spracovaní výsledkov .

Ceny: Vo všetkých  kategóriách dospelých a detí budú odmenení prví traja pretekári

Po dobehnutí bude zabezpečený teplý čaj a varené vínko. Samozrejme nebude chýbať tradičný chlieb s masťou a cibuľkou, ako aj s maslom a lekvárom.

KATEGÓRIE:
Hlavný pretek:

A - Muži do 40 rokov (1979-1998)
B - Muži do 50 rokov (1969-1978)
C - Muži do 60 rokov (1959-1968)
D - Muži do 70 rokov (1949-1958)
E - Muži nad 70 rokov (1948 a skôr)
F - Ženy do 35 rokov (1984-1998)
G - Ženy do 50 rokov (1969-1983)
H - Ženy nad 50 rokov (1968 a skôr)
Ji - Juniori (2001-1999)
Jy - Juniorky (2001-1999)

 

Detské behy (CH – chlapci, D – Dievčatá):

CH1 D1- ročník narodenia 2014 a neskôr – cca 100 m štart po odštartovaní hlavného behu cca 10:35hod
CH2 D2- ročník narodenia 2011-2013 – cca 200 m štart cca 10:40hod
CH3 D3- ročník narodenia 2008-2010 – cca 400 m štart po ukončení hlavného behu cca 11:20hod
CH4 D4- ročník narodenia 2005-2007 – cca 800 m štart cca 11:30hod
CH5 D5- ročník narodenia 2002-2004) – cca 1200 m štart cca 11:45hod

Organizátor môže v prípade potreby zmeniť čas štartu jednotlivých kategórií.

Každý pretekár môže štartovať len v jednej kategórii.

Predpis: Preteká sa podľa týchto propozícií. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií.

Upozornenie: Pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora. Organizátor nezodpovedá za straty osobných vecí počas preteku. Zákaz behu so psom!

Informácie: e-mail: juraj.hudak13@gmail.com, tel.: 0903 119 799, web: www.horyzonty.sk

Ing. Juraj Hudák

riaditeľ pretekov

 

Beh sa uskutoční v rámci festivalu dobrodružných filmov HoryZonty,

konanom v dňoch 8. – 10.11. 2018 v TRENČÍNE.

V prípade priaznivého počasia bude pred Posádkovým klubom Trenčín pre deti postavená nafukovacia lezecká stena.

 

Je možné zúčastniť sa aj na ďalších sprievodných podujatiach festivalu HoryZonty, ako aj na samotnej festivalovej prehliadke filmov, výstavách a workshopoch.

Bližšie informácie o celom programe festivalu, ako aj o sprievodných podujatiach  festivalu nájdete na stránke www.horyzonty.sk