Cross Lozorno Dobrovoľníctvo

Ďakujeme Vám, že ste sa prihlásili a tešíme sa na Vašu účasť.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 21.05.2023
Ukončenie prihlasovania 21.05.2023

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.